Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c6/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1972
Platnost od 28.03.1972
Účinnost od 01.01.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo podle § 47 písm. a) a § 53 písm. a) a c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, jakož i podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací socialistického sektoru, a podle ustanovení § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a v návaznosti na vyhlášku č. 166/1971 Sb., kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., společně s Federálním cenovým úřadem a federálním ministerstvem financí směrnice č. 8 ze dne 20. prosince 1971, o vedlejších rozpočtových nákladech na zařízení staveniště.

Směrnice nabyly účinnosti dne 1. ledna 1972.

Účelem směrnic je zejména podrobná úprava postupu při zajišťování zařízení staveniště a způsobu jeho rozpočtování.

Směrnice platí pro stavby, na které se vztahuje vyhláška č. 166/1971 Sb.; pro údržbu a pro opravy platí v rozsahu v nich stanoveném.

Směrnice byly uveřejněny v částce 7 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ročníku III (1971).

Federální cenový úřad vydal podle § 47 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb. společně s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj výnos č. V 2/75 ze dne 19 listopadu 1975 o úpravě základen vedlejších rozpočtových nákladů. Výnos v souvislosti s vyhláškou federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a federálního ministerstva financí č. 127/1975 Sb., o nadstandardním vybavení bytů, upravuje základny vedlejších rozpočtových nákladů, uvedené ve výnosu Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 20. prosince 1971 o rozpočtování a fakturaci vedlejších rozpočtových nákladů staveb (registrováno v částce 26/1972 Sb., publikováno v Cenovém zpravodaji č. 2 3 z 12. ledna 1972) a ve Směrnici č. 8 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva financí ze dne 20. prosince 1971 o vedlejších rozpočtových nákladech na zařízení staveniště (registrováno v částce 6/1972 Sb., publikováno ve Zpravodaji FMTIR, částka 7 1971)

Přesunout nahoru