Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c6/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1972
Platnost od 28.03.1972
Účinnost od 20.02.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví ČSR po projednání s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) směrnice ze dne 18. února 1972 čj. 7 914/72-213, jimiž se mění a doplňují směrnice ministerstva školství ČSR o přijímání ke studiu na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání.

Směrnicemi se mění a doplňují ustanovení § 2, 4, 6 a 7 směrnic ministerstva školství ČSR ze dne 8. dubna 1970 čj. 14 550/70-II/3a (Věstník MŠ a MK ČSR 1970, str. 21) ve znění směrnic ze dne 2. dubna 1971 čj. 10 804/71-213 (Věstník MŠ a MK ČSR, str. 37).

Směrnice nabývají účinnosti dnem 20. února 1972 a jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1972, sešit 2; byly zaslány též přímo krajským národním výborům a Národnímu výboru hlavního města Prahy, kde je možno do nich nahlédnout.

Přesunout nahoru