Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c5/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1972
Platnost od 17.03.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. c) a f) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, Směrnice o lékařských prohlídkách osob vracejících se z epidemiologicky závažných oblastí.

Směrnice stanoví povinnost občanů podrobit se do 3 dnů po návratu z epidemiologicky závažných oblastí lékařské prohlídce, určují lékaře, kteří tyto prohlídky provádějí, a rozsah těchto prohlídek a stanoví povinnost orgánů a organizací, které vysílají pracovníky do těchto oblastí, kontrolovat, zda se pracovníci podrobili povinné prohlídce.

Do Směrnic lze nahlédnout u ministerstva zdravotnictví ČSR, u odboru zdravotnictví krajských a městských národních výborů a u krajských a okresních hygieniků.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1972; jsou uveřejněny ve Věstníku MZ ČSR pod č. 3 v částce 1-2, ročník 1971.

Přesunout nahoru