Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c33/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1972
Platnost od 29.12.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financi

vydalo podle § 28 písm. e) a písm. d) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), Směrnice a hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace.

Směrnicemi se upravuje hospodaření s rozpočtovými prostředky ministerstev a ostatních ústředních úřadů a orgánů federace a jimi řízených rozpočtových a příspěvkových organizací; na státní hospodářské a jiné organizace v působnosti federace se ustanovení těchto směrnic vztahují jen tehdy, jsou-li těmto organizacím poskytovány rozpočtové prostředky ze státního rozpočtu federace.

Uvedenými směrnicemi byly zrušeny směrnice ministerstva financí

- pro hospodaření s rozpočtovými prostředky čj. 117/59.950/1960, otištěné ve Věstníku ministerstva financí č. 17-18/1960,

- o časovém použití prostředků státního rozpočtu na konci roku čj. 117/67.778/1959, otištěné ve Věstníku ministerstva financí č. 17-18/1960,

- pro uvolňování a používání prostředků vládní rozpočtové rezervy čj. 112/37.028/1961.

Směrnice platí od 1. ledna 1972 a byly otištěny ve Finančním zpravodaji č. 2/1972 pod poř. č. 18; lze do něho nahlédnout ve federálním ministerstvu financí a ve všech ústředních úřadech a orgánech federace.

Přesunout nahoru