Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c26/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 26/1972
Platnost od 15.11.1972
Účinnost od 01.08.1972
Zrušeno k 01.08.1973 (79/1973 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány vydalo podle § 53 písm. a) až d) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, pokyny č. 5 ze dne 14. července 1972 pro experimentální ověřování ve výstavbě v roce 1973.

Pokyny nabyly účinnosti dnem 1. srpna 1972.

Pokyny stanoví pravidla, postup a náležitosti ověřování výsledků rozvoje vědy a techniky a zjišťování kvality, funkce a efektivnosti na stavebních částech staveb v roce 1973, které nelze provést jinak než při realizaci nebo provozu (užívání) těchto staveb a při němž náklady s ním spojené jsou hrazeny z prostředků státních rozpočtů. Pokyny určují zároveň působnost a postup orgánů a organizací při uplatňování a provádění experimentálního ověřování ve výstavbě v roce 1973.

Jejich ustanovení se nevztahují na ověřování, které tvoří nezbytnou součást nebo samostatnou etapu řešeného úkolu rozvoje vědy a techniky.

Pokyny budou uveřejněny v částce 5 Zpravodaje federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR, ročník IV (1972).

Přesunout nahoru