Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c19/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1972
Platnost od 11.09.1972
Účinnost od 11.09.1972
Zrušeno k 25.01.1994 (15/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 31 odst. 2 a se zřetelem k § 33 odst. 1 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), pod č. j. 20 552/72-24 ze dne 27. července 1972 Směrnice o bezplatném poskytování učebnic a školních potřeb.

Směrnice stanoví rozsah a způsob bezplatného poskytování učebnic a školních potřeb žákům škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a učňům všech učebních oborů, vymezuje fond učebnic a fond školních potřeb a způsob vedení evidence těchto fondů. V příloze směrnic jsou uvedeny finanční normy školních potřeb a seznam školních potřeb bezplatně poskytovaných žákům.

Směrnicemi se zrušují pokyny ministerstva školství a kultury ze dne 6. července 1964 čj. 29 884/64-UP o vyřazování neplatných a poškozených učebnic na školách I. a II. cyklu (Věstník MŠK 1964 str. 260) ve znění pokynu ministerstva školství a kultury čj. 32 391/66-UP (Věstník MŠK 1966 str. 209).

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku MŠ a MK roč. 1972, sešit 8 z 20. srpna 1972, a lze do nich nahlédnout na všech školách a v odborech školství okresních a krajských národních výborů.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, a se zřetelem k § 33 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. (školský zákon) pod čj. 20 368/79-24 ze dne 16. července 1979 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice o bezplatném poskytování učebnic a školních potřeb. Směrnicemi se zavádí s účinností od 1. září 1979 bezplatné poskytování učebnic a školních potřeb žákům základních škol a žákům středních odborných učilišť a půjčování učebnic studujícím při zaměstnání za náhradu za opotřebení. Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1979 sešit 7, do kterého je možno nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru