Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c19/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1972
Platnost od 11.09.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnice pro výcvik žáků a učňů zemědělských a lesnických škol a zemědělských a lesnických odborných učilišť v řízení motorových vozidel ze dne 25. července 1972 čj. 19 554/72-23.

Směrnicemi se upravuje zejména rozsah výcviku žáků a učňů v řízení motorových vozidel, organizace výcviku, jeho finanční zajištění a způsob a formy zkoušek.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1972 a jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit 8/1972; zrušují se jimi směrnice pro výcvik žáků v řízení motorových vozidel na zemědělských a lesnických výběrových školách ze dne 10. 9. 1960 čj. 621-32 566/1960 (Věstník MZLVH 1960, str. 384). Do směrnic lze nahlédnout na všech školách, odborech školství ONV a KNV, popřípadě v ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru