Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c19/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1972
Platnost od 11.09.1972
Účinnost od 01.09.1972
Zrušeno k 01.10.1981 (o2/c29/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnice pro výcvik žáků a učňů zemědělských a lesnických škol a zemědělských a lesnických odborných učilišť ve svařování ze dne 25. července 1972 čj. 18 323/72-23.

Směrnice stanoví, které školy mohou provádět výcvik svařování plamenem elektrickým obloukem, a upravují kvalifikační zkoušky ve svařování a finanční zabezpečení.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1972 a jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit 8/1972; lze do nich nahlédnout na všech školách, odborech školství ONV a KNV, popřípadě v ministerstvu školství ČSR.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo směrnici ze dne 28. prosince 1974 čj. 34 135/74-260, kterou se mění a doplňuje směrnice pro výcvik žáků a učňů zemědělských a lesnických škol a zemědělských a lesnických odborných učilišť ve svařování ze dne 25. července 1972 čj. 18 323/73-23. Směrnice upravuje zejména činnost zkušební komise při organizaci a průběhu kvalifikačních zkoušek ze svařování, které vykonávají žáci a učni na zemědělských a lesnických školách a zemědělských a lesnických odborných učilištích. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. února 1975; je uveřejněna ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit č. 1/1975 a lze do ní nahlédnout ve všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru