Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c19/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1972
Platnost od 11.09.1972
Účinnost od 11.04.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad vydal

1. v součinnosti s Federálním cenovým úřadem pod čj. FSÚ 23 371/71 ze dne 14. prosince 1971 výnos, jímž se vyhlašuje „Seznam výrobků průmyslu pro statistické sledování velkoobchodních cen".

Tímto výnosem se vyhlašuje „Seznam výrobků průmyslu pro statistické sledování velkoobchodních cen", který platí od 1. ledna 1972. Seznam je závazný pro všechny zpravodajské jednotky v něm uvedené, které jsou povinny se jím řídit při zpracování a předkládání stanovených výkazů v příslušném období roku 1972.

Výnos nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. 11. dubna 1972;

2. v součinností s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem pod čj. FSÚ 14 776/72 ze dne 11. února 1972 výnos, kterým se doplňují a mění úsekové směrnice „23 2 Ceny V".

Výnosem se stanoví, že v důsledku některých úprav velkoobchodních cen průmyslových výrobků podle usnesení vlády ČSSR č. 358/1972 budou příslušné vykazující jednotky vykazovat ve státním statistickém výkazu „Ceny 5-04" údaje o objemu realizovaného odbytu sledovaných výrobků v cenách výchozího období navíc i ve velkoobchodních cenách k 1. 1. 1971. Dále se určuje, k jakým změnám dochází ve směrnicích „23/2 Ceny V" a ve formuláři výkazu „Ceny 5-04".

Výnos nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. 11. dubna 1972;

4. v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem pod č Vk 695/72 ze dne 12. dubna 1972 výnos, kterým se doplňují a mění úsekové směrnice „2/1 Prům".

Tímto výnosem se provádějí některé doplňky a změny směrnic „2/1 Prům", jejichž účelem je zpřesnit pojem hotového výrobku u složitých strojírenských výrobků a zrušit výjimku pro výpočet hrubé výroby v plynárnách.

Výnos nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tj. 22. června 1972.

Předpisy pod body 1 a 2 byly publikovány v částce 3/1972, předpis pod bodem 3 v částce 4/1972 a předpis pod bodem 4 v částce 5/1972 Zpravodaje FSÚ, ČSÚ, SŠÚ a lze do nich nahlédnout ve Federálním statistickém úřadu, v Českém statistickém úřadu a jeho krajských a okresních odděleních a ve Slovenském statistickém úřadu a jeho oblastních odborech a okresních odděleních.

Přesunout nahoru