Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c18/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 18/1972
Platnost od 04.09.1972
Účinnost od 01.10.1972
Zrušeno k 01.05.1992 (119/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 32 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, podle § 29 písm. a) vyhlášky č. 343/1970 Sb., kterou se provádí devizový zákon, a k provedení § 12 vyhlášky ministerstva financí č. 18/1960 Sb. Směrnice o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách ze dne 11. července 1972, čj. VII/4-8921/72.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. října 1972 a jsou uveřejněny ve Finančním zpravodaji ministerstva financí č. 7/1972.

Federální ministerstvo financí vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 31. května 1988, kterým se doplňují směrnice čj. VII/4-8 921/72 o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách. Výnos doplňuje směrnice o způsobu experimentálního ověřování systému hmotné zainteresovanosti pracovníků vysílaných do zahraničí na dodržování a zkracování plánovaných (kontrahovaných) lhůt výstavby při stavebních a montážních pracích v zahraničí u akcí vybraných k uplatnění zásad tohoto experimentu. Jelikož předpis může být uplatněn pouze u organizací, které zajišťují v zahraničí akce vybrané k uplatnění zásad experimentu, není předpis publikován. Bude zaslán organizacím, které budou u vybraných akcí ověřovat zásady experimentu. Nahlédnout do něj lze na federálním ministerstvu financí, odbor VI, pod čj. VI/2-8 900/88. Podle tohoto výnosu připraví příslušné organizace podmínky pro přiznávání nárokové a zásluhové části devizové úhrady pracovníkům vyslaným na zahraniční pracovní cestu na tyto vybrané akce. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Přesunout nahoru