Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c16/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1972
Platnost od 08.08.1972
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 31.05.1991 (205/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo podle § 39 odst. 2 zákona č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, směrnice o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České socialistická republiky, čj. 112/1700/1972 z 26. 1. 1972.

Směrnicemi se upravuje hospodaření s rozpočtovými prostředky ministerstev a ostatních ústředních úřadů a orgánů České socialistické republiky, jakož i rozpočtových a příspěvkových organizaci těmto orgánům podřízených; na státní hospodářské a jiné organizace v působnosti České socialistické republiky se ustanovení těchto směrnic vztahují jen tehdy, jsou-li těmto organizacím poskytovány rozpočtové prostředky ze státního rozpočtu České socialistické republiky.

Uvedenými směrnicemi byly zrušeny směrnice ministerstva financí:

- pro hospodaření s rozpočtovými prostředky čj. 117/59 950/1960 otištěné ve Věstníku ministerstva financi č. 17-18/1960,

- o časovém použití prostředků státního rozpočtu na konci roku čj. 117/67 778/1959, otištěné ve Věstníku ministerstva financi č. 17-18/1960,

- pro uvolňování a používání prostředků vládní rozpočtové rezervy čj. 112/37 028/1961.

Směrnice platí od 1. ledna 1972 a byly uveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 8/1972 pod poř. č. 32.

Do směrnic lze nahlédnout u ministerstva financí a všech ústředních úřadů a orgánů České socialistické republiky.

Ministerstvo financí České socialistické republiky vydalo podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky republiky (rozpočtová pravidla republiky), pod čj. 112/24 542/1981 dne 9. prosince 1981 směrnici, kterou se mění a doplňuje směrnice o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České socialistické republiky. Předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1982 a byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 14/1981.

Přesunout nahoru