Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c16/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1972
Platnost od 08.08.1972
Účinnost od 08.08.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo

- výnos ze dne 14. ledna 1972 pod j. zn. KP/3-600.2-8. 12. 1971, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 27. prosince 1967, j. zn. OE/5-852-27. 10. 1967, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků lázeňských organizaci hospodářské jednotky Československé státní lázně a zřídla (reg. v částce 10/1968 Sb.),

V organizacích, v nichž budou zavedeny výnosy čj. E/PM-600-20. 8.1973 a čj. E/PM-600-2. 5. 1973, pozbývají účinnosti tyto předpisy vydané ministerstvem zdravotnictví a oznámené ve Sbírce zákonů ČSSR — výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 14. ledna 1972, j.zn. KP/3-600.2-8.12.1971 (oznámen v částce 16/1972 Sb.), kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 27. prosince 1967, j.zn. OE/5-852-27.10. 1967 (oznámen v částce 10/1968 Sb.), o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků lázeňských organizací hospodářské jednotky Československé státní lázně a zřídla.

V organizacích, v nichž budou zavedeny výnosy čj. E/PM-600-20. 8.1973 a čj. E/PM-600-2. 5. 1973, pozbývají účinnosti tyto předpisy vydané ministerstvem zdravotnictví a oznámené ve Sbírce zákonů ČSSR výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 14. ledna 1972, j. zn. KP/3-600.2-8.12.1971 (oznámen v částce 16/1972 Sb.), kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 28. února 1987 j. zn. OE/5-852-15.1.1967 (oznámen v částce 46/1967 Sb.), o úpravě platových poměrů odborných a administrativních pracovníků zdravotnického zásobování administrativních pracovníků Ústavu kosmetiky, ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 21. dubna 1969, j. zn. E/EP 852-29. 3. 1969 (oznámen v částce 25/1969 Sb.).

- výnos ze dne 14. ledna 1972 pod j. zn. KP/3-600.2-8. 12. 1971, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví ze dne 28. února 1967, j. zn. OE/5-852-15. 1. 1967, o úpravě platových poměrů odborných a administrativních pracovníků Zdravotnického zásobování a administrativních pracovníků Ústavu kosmetiky (reg. v částce 46/1967 Sb.), ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 21. dubna 1969, j. zn. E/EP-852-29. 3.1969 (reg. v částce 25/1969 Sb.).

Do těchto výnosů je možno nahlédnout na generálním ředitelství Československých státních lázní a zřídel pro ČSR v Praze a v oborovém podniku Zdravotnické zásobování v Praze a na ministerstvu zdravotnictví ČSR.

Přesunout nahoru