Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c12/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 12/1972
Platnost od 26.06.1972
Účinnost od 26.06.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní plánovací komise

ve spolupráci s Českou plánovací komisí a Slovenskou plánovací komisí vydala podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, jednotné metodické pokyny pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1973 a další léta pátého pětiletého plánu (čj. 20 210/72-III ze dne 26. dubna 1972). Do těchto metodických pokynů jsou zahrnuty též doplňující pokyny České plánovací komise a Slovenské plánovací komise, které tyto orgány vydávají ve smyslu § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb.

Jednotné metodické pokyny jsou závazné pro všechny federální ústřední orgány, ústřední orgány republik a krajské národní výbory a přiměřeně platí pro orgány středního článku řízení a socialistické organizace, okresní (obvodní) a místní (městské) národní výbory.

K jednotným metodickým pokynům je připojena:

příloha A - Soustava ukazatelů jednotlivých částí návrhů plánů,

příloha B - Vzory typových formulářů,

příloha C - Přehled plánovacích skupin

příloha D - Seznam surovin, materiálů a výrobků,

příloha E - Rámcové pokyny pro vypracování programů komplexní socialistické racionalizace v socialistických výrobních organizacích,

příloha F - Pokyny pro činnost míst bilanční dokumentace a koordinace,

příloha G - Soustava ukazatelů pro vyjádření stupně zabezpečení úkolů pátého pětiletého plánu.

Jednotné metodické pokyny vyšly jako samostatná publikace ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n. p., Praha pod číslem SEVT 236102.

Státní plánovací komise po projednání s Českou plánovací komisí a Slovenskou plánovací komisí vydala metodickou instrukci ze dne 3. dubna 1973 pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1974 (č. j. 10 285/73-II). Touto metodickou instrukcí jsou stanoveny dílčí úpravy Jednotných metodických pokynů pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1973 a další léta pátého pětiletého plánu (č. j. 20 210/72-III ze dne 26. dubna 1972), jejichž vydání bylo oznámeno v částce 12/1972 Sbírky zákonů a které s těmito dílčími úpravami platí i pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1974. Metodická instrukce vyšla jako samostatná publikace ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n. p., Praha, pod číslem SEVT 23 799 3.

Státní plánovací komise vydala ve spolupráci s Českou plánovací komisí a Slovenskou plánovací komisí dodatek k Jednotným metodickým pokynům pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1975 čj. 50 995/74-II. Tímto dodatkem jsou stanoveny dílčí úpravy Jednotných metodických pokynů pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1973 a další léta pátého pětiletého plánu (č. j. 20 210/72-III ze dne 26. dubna 1972), jejichž vydání bylo oznámeno v částce 12/1972 Sb., a které s dílčími úpravami stanovenými metodickou instrukcí z 3. dubna 1973, jejíž vydání bylo oznámeno v částce 16/1973 Sb., a s těmito dílčími úpravami platí i pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1975. Dodatek vyšel jako samostatná publikace ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n. p., Praha pod číslem SEVT 23 799 3.

Přesunout nahoru