Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c11/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1972
Platnost od 16.05.1972
Účinnost od 16.05.1972
Zrušeno k 01.08.1989 (o6/c18/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní plánovací komise

ve spolupráci s federálním ministerstvem financí a po projednání s plánovacími komisemi republik vydala podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, a k provedení bodu VIII/2 přílohy 5 usnesení vlády ČSSR z 8. července 1971 č. 204 výnosem ze dne 10. dubna 1972, č. j. 20 194/72-III, zásady pro normování zásob a upevnění režimu normování spotřeby ve státních hospodářských organizacích.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Vztahuje se na hospodářské organizace řízené federálním ministerstvem paliv a energetiky, federálním ministerstvem hutnictví a strojírenství a ministerstvy průmyslu, stavebnictví, zemědělství a výživy (potravinářský průmysl) a zdravotnictví republik. Zásady v něm obsažené mohou být přiměřeně použity i pro průmyslovou a stavební činnost jiných resortů, popř. národních výborů. Ústřední orgány k provedení zásad stanovených výnosem vydají podrobnější pokyny a učiní další opatření uvedená v příloze k výnosu.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům a u nich je možno do něho nahlédnout.

Státní plánovací komise vydala v dohodě s federálním ministerstvem financí výnos ze dne 30. května 1978 pod čj. 80 513/78, kterým se stanoví zásady pro normování zásob.
Zásady pro normování zásob stanovené tímto výnosem se vztahují na průmyslové, stavební, zásobovací a odbytové organizace řízené federálními ministerstvy paliv a energetiky, hutnictví a těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství a ministerstvy průmyslu, stavebnictví, zemědělství a výživy (na úseku potravinářského průmyslu) a zdravotnictví republik. Tato ministerstva vydají na základě zásad stanovených tímto výnosem svá vlastní opatření, v nichž podle výrobního a ekonomického zaměření a podle organizační formy podřízených jednotek a článků řízení podrobně vymezí použití vhodných metod pro stanovení a výpočet norem zásob, stanoví periodicitu prověřování a zpřesňování norem zásob ve vztahu k sortimentu a dají závazné pokyny pro organizaci práce jak v etapě přípravy, tak i pro vlastní výpočty norem a normativů. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1978 a zrušuje se jím část A výnosu Státní plánovací komise z 10. dubna 1972 čj. 20 194/72-111 o zásadách pro normování zásob a upevnění režimu normování spotřeby ve státních hospodářských organizacích (jehož vydání bylo oznámeno v částce 11/1972 Sb.) a doplňující pokyny k zpřesnění norem zásob ve státních hospodářských organizacích (čj. 52 132/74-III-SPK). Výnos byl zaslán shora uvedeným ministerstvům, u nichž je možno do něho nahlédnout.

Přesunout nahoru