Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o14/c11/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1972
Platnost od 16.05.1972
Účinnost od 01.01.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, 15. prosince 1971 pod č. III/3-8395/1971 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení z 18. 4. 1968 č. S/2-8100 - 10. 4. 1968 poř. č. 4/1968, částka 5/1968 Zpravodaje Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterými se stanoví podrobnosti o poskytování některých služeb sociálního zabezpečeni doplňkové péče, registrované v částce 22/1968 Sb., ve znění směrnic z 23. prosince 1970 č. IV/3-8798/70, částka 2/1971 Zpravodaje ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, registrovaných v částce 9/1971 Sb.

Směrnicemi se mění orientační sumy čistého příjmu rozhodujícího pro posuzování sociální potřebnosti při poskytování některých služeb doplňkové péče.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1972 a byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky v částce 11/1971. Lze do nich nahlédnout na odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a na odborech sociálních věcí a pracovních sil KNV.

Přesunout nahoru