Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c11/1972 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1972
Platnost od 16.05.1972
Účinnost od 01.05.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky směrnice ze dne 27. dubna 1972 čj. 12 200/72-132, jimiž se mění a doplňují prováděcí směrnice k zákoníku práce ze dne 10. května 1966 čj. 20 535/66-E I/1, uveřejněné ve Věstníku MŠK 1966, str. 101, ve znění směrnic ze dne 21. ledna 1971 čj. 4607/71-42, které byly uveřejněny ve Věstníku MŠ a MK 1971, str. 9 a registrovány v částce 9/1971 Sb.

Ve směrnicích se nově upravují podrobnosti o uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a příloha č. 8, upravující přehled o odměňování prací podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se nahrazuje přílohou novou.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. května 1972 a zrušuje se jimi výnos ministerstva školství ČSR ze dne 1. dubna 1971 čj. 12 200/71-132, uveřejněný ve Věstníku MŠ a MK 1971, str. 73 a registrovaný v částce 11/1971 Sb.

Do směrnic je možno nahlédnout na všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů a na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru