Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 99/1972 Sb.Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného

Částka 29/1972
Platnost od 15.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1972

o zvýšení přídavku na děti a výchovného

V souladu se závěry XIV. sjezdu Komunistické strany Československa zvýšit společenskou podporu rodinám s dětmi Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, se mění a doplňuje takto:

1. V § 18 odst. 2 se částka 500,- Kčs vlastního hrubého příjmu dítěte za kalendářní měsíc nahrazuje částkou 620,- Kčs.

2. § 24 odst. 1 zní:

"(1) Přídavky na děti činí měsíčně

na jedno dítě90,- Kčs
na dvě děti430,- Kčs
na tři děti880,- Kčs
na čtyři děti1280,- Kčs

a zvyšují se na každé dítě o 240,- Kčs měsíčně."

3. V § 24 odst. 2 se příplatek k přídavkům na děti zvyšuje z částky 150,- Kčs na 300,- Kčs měsíčně.

Čl. II

Zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb. a č. 161/1968 Sb. (úplné znění č. 5/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. V § 33 odst. 4 se částka 600,- Kčs vlastního hrubého měsíčního příjmu dítěte a v odstavci 6 se částka 600,- Kčs měsíčního příjmu na osobu v rodině nahrazují částkou 620,- Kčs.

2. § 38 odst. 2 zní:

"(2) Výchovné činí měsíčně

 na jedno dítěna dvě dětina tři děti na čtyři děti
 KčsKčsKčsKčs
k důchodu    
invalidnímu1404308801280
jinému904308801280 

a zvyšuje se na každé další dítě o 240,- Kčs měsíčně."

3. V § 38 odst. 3 se příplatek k výchovnému zvyšuje z částky 150,- Kčs na 300,- Kčs měsíčně.

4. V § 45 odst. 2 se slova "čistý příjem dítěte převyšuje částku 500,- Kčs měsíčně" nahrazují slovy "vlastní hrubý příjem dítěte převyšuje částku 620,- Kčs měsíčně".

Čl. III

Zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákonů č. 89/1968 Sb. a č. 161/1968 Sb. (úplné znění č. 8/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. V § 31 odst. 2 se částka 500,- Kčs vlastního hrubého příjmu dítěte za kalendářní měsíc nahrazuje částkou 620,- Kčs.

2. § 34 odst. 1 zní:

"(1) Přídavky na děti družstevníků činí měsíčně

na jedno dítě 90,- Kčs
na dvě děti430,- Kčs
na tři děti880,- Kčs
na čtyři děti1280,- Kčs

a zvyšují se na každé další dítě o 240,- Kčs měsíčně."

3. V § 34 odst. 2 se příplatek k přídavkům na děti zvyšuje z částky 150,- Kčs na 300,- Kčs měsíčně."

4. V § 68 odst. 4 se částka 600,- Kčs vlastního hrubého měsíčního příjmu dítěte a v odstavci 6 se částka 600,- Kčs hrubého měsíčního příjmu na osobu v rodině nahrazují částkou 620,- Kčs.

5. § 73 odst. 2 zní:

"(2) Výchovné činí měsíčně

 na jedno dítěna dvě dětina tři děti na čtyři děti
 KčsKčsKčsKčs
k důchodu    
invalidnímu1404308801280
jinému904308801280

a zvyšuje se na každé další dítě o 240 Kčs měsíčně."

6. V § 73 odst. 3. se příplatek k výchovnému zvyšuje z částky 150,- Kčs na 300,- Kčs měsíčně.

7. V § 80 odst. 2 se slova "čistý příjem dítěte převyšuje částku 500,- Kčs měsíčně" nahrazují slovy "vlastní hrubý příjem dítěte převyšuje částku 620,- Kčs měsíčně".

8. V § 84 písm. b) se slova "vlastní příjem přesahující částku 200,- Kčs měsíčně" nahrazují slovy "vlastní hrubý příjem přesahující částku 620,- Kčs měsíčně".

Čl. IV

Zákon č. 117/1966 Sb., o některých důsledcích zanedbávání péče o děti, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Občan, kterému z nemocenského pojištění náležejí přídavky na děti, jakož i každý příjemce přídavků, který má děti v přímém zaopatření, jsou povinni řádně pečovat o tělesné a duševní zdraví a o výchovu těchto dětí a zabezpečit, aby se poskytnutých přídavků používalo výlučně ve prospěch a zájmu dětí, pro které jsou určeny."

2. § 2 zní:

"§ 2

(1) Jestliže se výplatou přídavků na děti do rukou dosavadního příjemce zřejmě nedosahuje účelu, pro který jsou přídavky určeny, zejména jestliže příjemce přídavků na děti zanedbává povinnosti uložené mu ustanovením § 1, navrhne místní národní výbor orgánu příslušnému k rozhodování o přídavcích na děti, aby výplata přídavků na děti do rukou dosavadního příjemce byla zastavena a aby se jich používalo k péči o děti způsobem stanoveným tímto zákonem.

(2) Stejný návrh podá místní národní výbor také v těch výjimečných případech, kdy dítě povinné školní docházkou bez vážných důvodů nedochází buď vůbec do školy nebo soustavně zanedbává školní docházku a předchozí jednání s občanem, který má dítě v přímém zaopatření, nevedla k nápravě."


Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973


Svoboda v. r. Indra v. r. Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru