Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 98/1972 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1973

Částka 29/1972
Platnost od 15.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

98

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1972

o státním rozpočtu československé federace na rok 1973

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

1. Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 122 601 902 000 Kčs

celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 120 497 752 000 Kčs

rozpočtový přebytek činí 2 104 150 000 Kčs

2. Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik

- České socialistické republice celkem ve výši 13 646 704 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice celkem ve výši 8 012 607 000 Kčs

z toho

a) dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik

- České socialistické republice ve výši 1 212 900 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 1 460 700 000 Kčs

b) neinvestiční dotace na státní programy technického rozvoje

- České socialistické republice ve výši 448 904 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 313 807 000 Kčs

c) vybrané druhy cenových dotací a intervencí

- České socialistické republice ve výši 10 231 800 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 5 271 300 000 Kčs

d) cenové přirážky a srážky v zahraničním obchodě

- České socialistické republice ve výši 988 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 601 000 000 Kčs

e) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů

- České socialistické republice ve výši 765 100 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 365 800 000 Kčs

B. Globální dotace

- České socialistické republice ve výši 26 343 296 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice ve výši 25 597 393 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami organizačními a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy, pokud tím nebude dotčena výše přebytku státního rozpočtu federace uvedená v § 1.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru