Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a strojírenství o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu

Částka 28/1972
Platnost od 14.12.1972
Účinnost od 14.12.1972
Zrušeno k 01.05.1974 (33/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva hutnictví a strojírenství

ze dne 6. prosince 1972

o poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory pro práci na dodávkách pro výstavbu tranzitního plynovodu

Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství stanoví podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu:


§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláškou se upravuje poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí pracovníkům oborových podniků ČKD Praha a První brněnská strojírna Brno, získaným náborem prováděným národními výbory, kteří se bezprostředně podílejí na zabezpečování dodávek pro výstavbu tranzitního plynovodu (dále jen "pracovníci").

§ 2

Podmínky pro poskytování náborových příspěvků a ostatních náležitostí

Náborové příspěvky a ostatní náležitosti se pracovníkům poskytují podle podmínek stanovených vyhláškou ze dne 9. března 1959 č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů, pokud není dále stanoveno jinak.

§ 3

(1) Pracovníci, kteří mají nárok na poskytování náborového příspěvku a nastupují do pracovního poměru v podnicích uvedených v § 1, obdrží náborový příspěvek

a) při uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, nebo nejméně na dobu 3 let ve výši celkem Kčs 1200; z toho obdrží pracovník při nástupu Kčs 400, po prvním roce trvání pracovního poměru Kčs 400 a po druhém roce trvání pracovního poměru zbývajících Kčs 400;

b) při uzavření pracovní smlouvy na dobu kratší 3 let, avšak na dobu nejméně jednoho roku, ve výši Kčs 400 jednorázově při nástupu do pracovního poměru.

(2) Náborový příspěvek se poskytuje pracovníkům získaným náborem v jiných krajích anebo v rámci kraje.

§ 4

(1) Pracovníci se odměňují po dobu zaškolování podle výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1971 čj. II/3-190/71-7208/Šm (reg. v částce 13/1971 Sb.) o odměňování pracovníků po dobu zaškolování.

(2) Příspěvek na zapracování se pracovníkům poskytuje v tomto rozsahu:

při práci v časové mzdě v úkolové mzdě
v 1. měsíci Kčs 250 Kčs 400
v 2. měsíci Kčs 200 Kčs 550
v 3. měsíci Kčs 150 Kčs 450

(3) Rodinná podpora se poskytuje při splnění podmínek uvedených v § 6 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l. ve výši Kčs 8 za každý kalendářní den trvání pracovního poměru.

(4) Pracovníci mají nárok na úhradu jízdného k nástupu zaměstnání a k návratu do místa stálého bydliště po splnění pracovní smlouvy; mají nárok i na diety, a to trvá-li cesta podle jízdního řádu déle než 2 hodiny, ve výši Kčs 20, a trvá-li déle než 10 hodin, ve výši Kčs 40. V dietách je zahrnuto stravné a ušlý výdělek za dny cesty. Bližší podrobnosti o úhradě jízdného a diet jsou uvedeny v § 2 a 3 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l.

(5) Ženatým a jim na roveň postaveným pracovníkům, kteří uzavřou pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu nejméně 3 let, se poskytne v každých čtyřech týdnech po dobu odloučení od rodiny náhrada prokázaného jízdného do místa bydliště rodiny a zpět.

§ 5

Všeobecná ustanovení

(1) Dojde-li k rozvázání pracovního poměru bez viny pracovníka před termíny uvedenými v § 9 odst. 1 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l., je pracovník povinen vrátit náborový příspěvek, který obdržel, a to v částce odpovídající době, za kterou nebyla pracovní smlouva splněna, a rovněž poskytnutou úhradu nákladů stěhování.

(2) Zavdal-li pracovník příčinu k okamžitému zrušení pracovního poměru, je povinen vrátit podniku veškeré poskytnuté příspěvky s výjimkou rodinné podpory, bez újmy odpovědnosti vyplývající z obecných předpisů.


§ 6

Účinnost

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Šimon v. r.

Přesunout nahoru