Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/1972 Sb.Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs

Částka 19/1972
Platnost od 11.09.1972
Účinnost od 11.09.1972
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

63

VYHLÁŠKA

Ministra financí

Československé socialistické republiky

ze dne 24. srpna 1972

o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs

Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:


§ 1

(1) Mince po 25 haléřích vzoru 1953 se starým státním znakem a opisem "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" *) i vzoru 1962 s novým státním znakem a opisem "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA"**) a mince po 3 Kčs ***) a dále státovky po 5 Kčs a 3 Kčs se starým státním znakem a nápisem "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" *) i vzoru 1961 s novým státním znakem a nápisem "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" +) přestávají být zákonnými penězi na území Československé socialistické republiky uplynutím dne 31. prosince 1972.

(2) Mince a státovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. ledna 1973 do 30. června 1973 včetně všechny pošty, pobočky státních spořitelen a pobočky Státní banky československé, v době od 1. července 1973 do 31. prosince 1973 včetně jen pobočky Státní banky československé. Po 31. prosinci 1973 je jakákoliv výměna těchto mincí a státovek vyloučena.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Doc. Ing. Rohlíček, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953.

**) Vyhláška ministra financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953.

***) Vyhláška ministra financí č. 106/1965 Sb., o vydání mincí po 3 Kčs.

+) Vyhláška ministra financí č. 131/1961 Sb., o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru.

Přesunout nahoru