Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1972 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

Částka 16/1972
Platnost od 08.08.1972
Účinnost od 01.09.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 13. července 1972,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a Českou radou odborových svazů:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, se ve skupinách učebních oborů 12 a 13 mění a doplňuje takto:

Označení učebního oboruVyhrazeno pro hochy - H
dívky - D
Stručný popis učebního oboruDoba učebního poměru pro mládež která ukončilaPočet učňů
na 1 mistra odborného
výcviku
Číselný znak
odpovídajících
učebních oborů
podle dosavadních předpisů
povinnou školní docházkuúplné střední všeobecné vzdělání
ČísloNázevcelkem (roků)z toho délka přípravného období (měsíců) celkem (roků)z toho délka přípravného období (měsíců) 
12345678910
1. Učební obory č. 1210, 1214, 1303, 1304, 1324 a 1325 zní:
"12 - Potravinářství
1210konzervář
konzervářka
H
D
 Zpracování ovoce, zeleniny, hub a masa na konzervárenské a mrazírenské výrobky a polotovary, výroba nealkoholických nápojů podle příslušných technologických postupů za pomoci strojů a příslušného technologického zařízení.3181,598-101210
1214chemik kvasných procesů chemička kvasných procesůH
D
Řízení a ovládání provozních chemických aparatur a zařízení kvasného průmyslu, lihovarského a vinařského oboru, znalost technologických procesů. Běžná údržba strojního zařízení. Provádění provozně kontrolních zkoušek a rozborů.3221,598-101214
13 - Zemědělství a lesní hospodářství
1303chovatel koníHChov koní. Ošetřování a krmení. Ošetřování kopyt. Připouštění, ošetřování březích klisen, porod, odchov hříbat. Zaučování koní v tahu a pod sedlem, ošetřování postrojů a výstroje.210168-121303
1304chovatel koníHChov koní. Jízda na závodních jezdec z povolání koních. Ošetřování závodních jezdeckých koní a jejich příprava na dostihy.2101612-151304
1324traktorista mechanizátorHTechnologie prací při výrobě zemědělských plodin, obsluha mechanizačních prostředků používaných v rostlinné výrobě, jejich údržba a provádění jednoduchých oprav.3181,568-121324
1324pěstitel mechanizátor 
pěstitelka mechanizátorka
H
D
Obsluha strojů mechanizované rostlinné výroby, běžné opravy strojů.1-1-8-121324
1325chovatel hospodářských zvířat 
chovatelka hospodářských zvířat
H
D
Ošetřování jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat v mechanizované živočišné výrobě, obsluha, údržba a provádění jednoduchých oprav mechanizačních zařízení v živočišné výrobě.3181,568-121325
1325chovatel mechanizátor chovatelka mechanizátorkaH
D
Ošetřování jednotlivých druhů hospodářských zvířat v mechanizované živočišné výrobě.1-1-8-121325"

2. Délka přípravného období v učebním oboru 1303 chovatel koní pro učně, jejichž učební poměr pokračuje v nástavbovém učebním oboru 1304 chovatel koní-jezdec z povolání, se prodlužuje na 12 měsíců (u učňů s úplným středním všeobecným vzděláním zůstává 6 měsíců).

3. Podmínkou přijetí do učebního oboru č. 1304 je úspěšné ukončení 1. ročníku učebního oboru 1303 chovatel koní (u učňů s úplným středním všeobecným vzděláním úspěšné ukončení 1. pololetí v učebním oboru č. 1303).

4. Podmínkou přijetí do učebního oboru 1324 pěstitel mechanizátor, pěstitelka mechanizátorka a 1325 chovatel mechanizátor, chovatelka mechanizátorka je vyučení v učebním oboru 1308 zemědělec mechanizátor, zemědělkyně mechanizátorka.

5. Zrušuje se učební obor 1213 těstovinář; příprava kvalifikovaných pracovníků se zajišťuje v učebním oboru 1202 pekař.

Čl. II

Výchova učňů ve dvouletých a tříletých učebních oborech uvedených v čl. I č. 1, kteří ve školním roce 1972/73 jsou v těchto oborech ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, se dokončí za podmínek stanovených dosavadními předpisy. Výchova učňů v jednoletých nástavbových učebních oborech uvedených v čl. I č. 1 skončí školním rokem 1973/74.

Čl. III

Vzhledem k zavedení jednotné klasifikace studijních a učebních oborů *) se připojuje příloha č. 2 vyhlášky č. 87/1970 Sb., která zní:

"Srovnávací tabulka nových a dosavadních číselných znaků učebních oborů

I. Přehled skupin učebních oborů

Nový číselný znak **) a názevČíselný znak a název odpovídajících skupin učebních oborů podle dosavadních předpisů
21Hornictví a hornická geologie01Hornictví
22Hutnictví02Hutnictví
24Strojírenství a ostatní kovodělná výroba04Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
26Elektrotechnika05Elektrotechnika
27Technická chemie silikátů07Stavební hmoty, keramika a sklářství
28Technická chemie ostatní03Chemie
29Potravinářství12Potravinářství
31Textil a oděvnictví10Textil a oděvnictví
32Zpracování kůže a výroba obuvi11Zpracování kůže a výroba obuvi
33Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 08Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
34Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie09Polygrafie, zpracování papíru, film a fotografie
36Stavebnictví a zeměměřictví06Stavebnictví
37Doprava, pošty a telekomunikace (provozní obory)14Doprava a spoje (provozní obory)
42Zemědělství a lesní hospodářství13Zemědělství a lesní hospodářství
63Ekonomika a organizace, obchod a služby15Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby
82Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba16 Rukodílná uměleckořemeslná výroba

II. Přehled učebních oborů

Nový číselný znak **)Název učebního oboruČíselný znak odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisů
21 Hornictví a hornická geologie
21-61-2horník pro uhelné doly0101
21-62-2horník pro rudné doly0102
21-63-2horník mechanizovaných pracovišť0103
21-64-2koksař0104
21-65-2strojník komplexně mechanizovaných porubů a předků0105
21-66-2strojník dopravních zařízení0106
21-67-2důlní zámečník0107
21-68-2důlní elektromontér0108
21-69-2vrtař0109
22 Hutnictví
22-51-2hutník u vysoké pece0201
22-52-2hutník ocelář0202
22-61-2hutník neželezných kovů0211
22-71-2valcíř trub0221
22-72-2valcíř profilů0222
22-73-2valcíř plechů0223
22-81-2tažeč drátů
tažečka drátů
0231
22-82-2pletař lan0232
22-83-2řetězář
řetězářka
0233
22-91-2zkoušeč kovů
zkoušečka kovů
0241
22-92-2laborant pro hutě
laborantka pro hutě
0242
22-93-2laborant pro rudné doly
laborantka pro rudné doly
0243
24 Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
24-01-2slévač0401
24-02-2jádrařka0402
24-03-2dřevomodelář0403
24-04-2kovomodelář0404
24-05-2kovář0405
24-06-2kalič0406
24-07-2odlévač kovů pod tlakem0407
24-08-2kotlář0408
24-09-2potrubář0409
24-20-2montér výtahů0420
24-21-2montér ocelových konstrukcí0421
24-22-2strojní zámečník
strojní zámečnice
0422
24-23-2nástrojař
nástrojařka
0423
24-24-2provozní zámečník0424
24-25-2chladírenský mechanik
chladírenská mechanička
0425
24-27-2zámečník kolejových vozidel0427
24-28-2lodní mechanik0428
24-29-2stavební zámečník0429
24-31-2váhař
váhařka
0431
24-32-2puškař
puškařka
0432
24-35-2klempíř0435
24-37-2karosář
karosářka
0437
24-38-2zámečník draků0438
24-41-2soustružník kovů
soustružnice kovů
0441
24-42-2frézař
frézařka
0442
24-43-2brusič kovů
brusička kovů
0443
24-44-2horizontkář0444
24-45-2ostřič nástrojů0445
24-46-2obráběčka kovů0446
24-51-2automechanik
automechanička
0451
24-52-2mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů0452
24-53-2letecký mechanik0453
24-54-2chirurgický mechanik
chirurgická mechanička
0454
24-55-2ortopedický mechanik
ortopedická mechanička
0455
24-56-2mechanik vakuových zařízení 
mechanička vakuových zařízení
0456
24-57-2mechanik oděvních strojů
mechanička oděvních strojů
0457
24-61-2mechanik optických přístrojů
mechanička optických přístrojů
0461
24-62-2mechanik organizačních a výpočetních strojů
mechanička organizačních a výpočetních strojů
0462
24-63-2hodinář
hodinářka
0463
24-64-2mechanik
mechanička
0464
24-71-2galvanizér0471
24-72-2smaltér
smaltérka
0472
24-73-2kabelář
kabelářka
0473
24-74-2nožíř
nožířka
0474
24-82-2kovotlačitel0482
24-83-2pasíř
pasířka
0483
24-84-2pasíř bižutérie
pasířka bižutérie
0484
24-85-2rytec kovů
rytkyně kovů
0485
24-86-2zlatník a klenotník
zlatnice a klenotnice
0486
26 Elektrotechnika
26-81-2elektromontér rozvodných zařízení0501
26-82-2provozní elektromontér
provozní elektromontérka
0502
26-83-2elektromechanik
elektromechanička
0503
26-85-2montér spojových zařízení
montérka spojových zařízení
0505
26-86-2mechanik elektronických zařízení
mechanička elektronických zařízení
0506
26-87-2elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
elektromechanička sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
0507
26-88-2spojový montér0508
26-89-2spojový mechanik
spojová mechanička
0509
26-90-2mechanik dálkových spojů
mechanička dálkových spojů
0510
26-92-2mechanik měřicích a regulačních přístrojů
mechanička měřicích a regulačních přístrojů
0512
26-96-2mechanička elektrotechnické výroby0521
27 Technická chemie silikátů
27-41-2strojník pro výrobu stavebních hmot0701
27-42-2formovač žárovzdorné keramiky0712
27-43-2formovač chemické kameniny
formovačka chemické kameniny
0713
27-44-2keramik brusných prostředků
keramička brusných prostředků
0714
27-45-2elektrokeramik
elektrokeramička
0715
27-46-2výrobce stavební keramiky
výrobkyně stavební keramiky
0716
27-51-2modelář keramiky
modelářka keramiky
0721
27-54-2vylévač zdravotnické keramiky0724
27-55-2keramik
keramička
0725
27-58-2malíř keramiky
malířka keramiky
0728
27-71-2foukač dutého skla0751
27-72-2foukač technického skla
foukačka technického skla
0752
27-75-2mačkář skla0755
27-76-2lisař skla0756
27-77-2strojník sklářských automatů0757
27-78-2strojník plochého skla0758
27-79-2sklář-vláknař
sklářka-vláknařka
0759
27-80-2zušlechťovač plochého skla
zušlechťovačka plochého skla
0770
27-83-2brusič skla
brusička skla
0773
27-84-2brusič skla-kulič
brusička skla-kulička
0774
27-85-2rytec skla
rytkyně skla
0775
27-86-2malíř skla
malířka skla
0776
27-87-2výrobce skleněné bižutérie
výrobkyně skleněné bižutérie
0777
27-91-2optik
optička
0781
27-92-2mechanik brýlové optiky
mechanička brýlové optiky
0782
27-93-2mechanik optiky
mechanička optiky
0783
27-94-2brusič technického a šperkového kamene
brusička technického a šperkového kamene
0784
27-98-2výrobce knoflíků
výrobkyně knoflíků
0791
28 Technická chemie ostatní
28-61-2provozní chemik
provozní chemička
0301
28-62-2provozní chemik ropař
provozní chemička ropařka
0302
28-63-2provozní chemik palivář
provozní chemička palivářka
0303
28-64-2provozní chemik vláknař
provozní chemička vláknařka
0304
28-65-2provozní chemik nátěrových hmot
provozní chemička nátěrových hmot
0305
28-66-2plastikář
plastikářka
0306
28-67-2strojník papírenské výroby0307
28-68-2provozní chemik gumař
provozní chemička gumařka
0308
28-69-2vulkanizér0309
28-70-2provozní chemik fotografických materiálů
provozní chemička fotografických materiálů
0310
28-71-2chemická laborantka0311
28-72-2lisař plastických hmot
lisařka plastických hmot
0312
28-81-2farmaceutický chemik
farmaceutická chemička
0331
28-86-2úpravářka chemických vláken0341
28-91-2zpracovatel papíru
zpracovatelka papíru
0351
28-96-2preparátor
preparátorka
0361
29 Potravinářství
29-61-2mlynář1201
29-62-2pekař
pekařka
1202
29-63-2pečivář
pečivářka
1203
29-64-2cukrář
cukrářka
1204
29-65-2cukrovinkář
cukrovinkářka
1205
29-66-2mlékař
mlékařka
1206
29-67-2lučebník tuků
lučebnice tuků
1207
29-68-2řezník a uzenář1208
29-69-2uzenářka1209
29-70-2konzervář
konzervářka
1210
29-71-2sladovník1211
29-72-2průmyslový drůbežář
průmyslová drůbežářka
1212
29-74-2chemik kvasných procesů
chemička kvasných procesů
1214
29-81-2průmyslový krmivář
průmyslová krmivářka
1221
31 Textil a oděvnictví
31-42-2tírník
tírnice
1002
31-43-2přadlák
přadlena
1003
31-45-2technický plsťař
technická plsťařka
1005
31-46-2tkadlec
tkadlena
1006
31-50-2prýmkař
prýmkařka
1010
31-51-2pletař
pletařka
1011
31-53-2úpravářka a řetízkovačka punčoch1013
31-56-2strojní krajkářka1016
31-57-2tkadlec krajek
tkadlena krajek
1017
31-59-2seřizovač textilních strojů1019
31-60-2seřizovač pletařských strojů
seřizovačka pletařských strojů
1020
31-62-2barvíř
barvířka
1022
31-63-2úpravář textilií
úpravářka textilií
1024
31-65-2tiskař tkanin
tiskařka tkanin
1025
31-67-2strojní tiskař tkanin a pletenin
strojní tiskařka tkanin a pletenin
1027
31-68-2rytec tiskacích a razicích válců
rytkyně tiskacích a razicích válců
1028
31-73-2chemik prádelen a čistíren
chemička prádelen a čistíren
1033
31-77-2strojní vyšívačka1043
31-80-2kloboučnický plsťař
kloboučnická plsťařka
1050
31-81-2kloboučník
kloboučnice
1051
31-82-2průmyslová modistka1052
31-83-2dámský krejčí
dámská krejčová
1053
31-84-2pánský krejčí
pánská krejčová
1054
31-85-2švadlena1055
31-86-2výrobkyně baretů a fezů1056
31-87-2modistka1057
31-91-2výrobkyně umělých květin1091
31-92-2výrobkyně textilních hraček1092
32 Zpracování kůže a výroba obuvi
32-41-2koželuh1101
32-42-2vydělávač kožešin1102
32-51-2kožešník
kožešnice
1111
32-52-2šička kožichů1112
32-53-2rukavičkář1113
32-54-2šička rukavic1114
32-55-2brašnář
brašnářka
1115
32-56-2sedlář-manžetář
sedlářka-manžetářka
1116
32-57-2bandážista
bandážistka
1117
32-70-2úpravářka usní1150
32-71-2vysekávač usní
vysekávačka usní
1151
32-72-2svrškař
svrškařka
1152
32-73-2strojní obuvník
strojní obuvnice
1153
32-74-2obuvník
obuvnice
1154
32-75-2ortopedický obuvník
ortopedická obuvnice
1155
32-77-2obuvnický gumař1157
32-78-2opravář obuvi
opravářka obuvi
1158
32-81-2modelář kopyt1161
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-51-2výrobce dřevařských polotovarů0801
33-54-2překližkář
překližkářka
0804
33-55-2truhlář
truhlářka
0805
33-58-2čalouník a dekoratér
čalounice a dekoratérka
0808
33-59-2bednář a obalář0809
33-60-2kolář0810
33-61-2košikář a pletař nábytku
košikářka a pletařka nábytku
0811
33-62-2kartáčník
kartáčnice
0812
33-63-2soustružník dřeva a nekovových hmot
soustružnice dřeva a nekovových hmot
0813
33-64-2rámař
rámařka
0814
33-65-2tužkař
tužkařka
0815
33-66-2mechanik výroby konstrukčních desek
mechanička výroby konstrukčních desek
0816
33-67-2výrobce sportovních potřeb
výrobkyně sportovních potřeb
0817
33-71-2průmyslový obráběč dřeva
průmyslová obráběčka dřeva
0821
33-91-2mechanik strunných hudebních nástrojů
mechanička strunných hudebních nástrojů
0851
33-92-2mechanik klávesových hudebních nástrojů
mechanička klávesových hudebních nástrojů
0852
33-93-2mechanik dechových hudebních nástrojů
mechanička dechových hudebních nástrojů
0853
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-51-2sazeč
sazečka
0901
34-52-2tiskař na knihtiskových strojích0902
34-56-2tiskař na ofsetových strojích0906
34-58-2plánograf
plánografka
0908
34-67-2stereotypér0917
34-68-2razítkář
razítkářka
0918
34-70-2tiskař na maloofsetových strojích
tiskařka na maloofsetových strojích
0920
34-71-2reprodukční grafik
reprodukční grafička
0921
34-81-2knihař
knihařka
0931
34-82-2průmyslový knihař
průmyslová knihařka
0932
34-86-2mechanik polygrafických strojů0941
34-91-2fotograf
fotografka
0951
34-92-2filmový laborant
filmová laborantka
0952
34-93-2lisařka gramofonových desek0953
36 Stavebnictví a zeměměřictví
36-61-2zedník0601
36-63-2tesař0603
36-64-2železobetonář0604
36-69-2stavební montážník0609
36-70-2strojník prefabrikace
strojnice prefabrikace
0610
36-71-2betonář stavebních dílců0611
36-72-2kameník0612
36-74-2dlaždič0614
36-76-2izolatér0616
36-77-2pokrývač0617
36-78-2instalatér0618
36-79-2sklenář
sklenářka
0619
36-80-2podlahář0620
36-81-2malíř pokojů0621
36-83-2malíř a natěrač0623
36-85-2lakýrník
lakýrnice
0625
36-88-2kominík0628
36-91-2geodetický měřič
geodetická měřička
0631
37 Doprava, pošty a telekomunikace (provozní obory)
37-61-2železničář vnitropodnikové dopravy1401
37-62-2železničář
železničářka
1402
37-71-2silničář1411
37-81-2traťový strojník1421
37-91-2spojový manipulant
spojová manipulantka
1451
42 Zemědělství a lesní hospodářství
42-52-2chovatel drůbeže
chovatelka drůbeže
1302
42-53-2chovatel koní1303
42-54-2chovatel koní-jezdec z povolání1304
42-55-2rybář1305
42-56-2včelař a ovocnář
včelařka a ovocnářka
1306
42-57-2zahradník
zahradnice
1307
42-58-2zemědělec mechanizátor
zemědělkyně mechanizátorka
1308
42-71-2opravář zemědělských strojů
opravářka zemědělských strojů
1321
42-72-2kovář a podkovář1322
42-74-2traktorista mechanizátor1324
42-74-2pěstitel mechanizátor
pěstitelka mechanizátorka
1324
42-75-2chovatel hospodářských zvířat
chovatelka hospodářských zvířat
1325
42-75-2chovatel mechanizátor
chovatelka mechanizátorka
1325
42-81-2lesař1351
42-82-2lesní mechanizátor1352
42-92-2chovatel cizokrajných zvířat
chovatelka cizokrajných zvířat
1362
63 Ekonomika a organizace, obchod a služby
63-41-2prodavač smíšeného zboží
prodavačka smíšeného zboží
1501
63-42-2prodavač potravinářského zboží
prodavačka potravinářského zboží
1502
63-44-2prodavač průmyslového zboží
prodavačka průmyslového zboží
1504
63-51-2prodavač motorových vozidel
prodavačka motorových vozidel
1511
63-52-2prodavač elektrotechnického zboží
prodavačka elektrotechnického zboží
1512
63-53-2prodavač drogistického zboží
prodavačka drogistického zboží
1513
63-55-2knihkupec
knihkupkyně
1515
63-56-2prodavač a skladník zemědělských strojů
prodavačka a skladnice zemědělských strojů
1516
63-61-2aranžér
aranžérka
1541
63-71-2kuchař
kuchařka
1551
63-72-2číšník
servírka
1552
63-73-2kuchař a číšník
kuchařka a servírka
1553
63-81-2holič a kadeřník
holička a kadeřnice
1571
82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
82-51-2kovolijec1601
82-52-2umělecký kovář1602
82-53-2umělecký zámečník1603
82-54-2cizelér
cizelérka
1604
82-55-2umělecký pasíř
umělecká pasířka
1605
82-85-2zlatotepec1606
82-56-2umělecký truhlář
umělecká truhlářka
1611
82-57-2umělecký čalouník a dekoratér
umělecká čalounice a dekoratérka
1612
82-58-2umělecký zpracovatel dřeva
umělecká zpracovatelka dřeva
1613
82-59-2umělecký zpracovatel přírodních pletiv
umělecká zpracovatelka přírodních pletiv
1614
82-61-2umělecký keramik
umělecká keramička
1621
82-62-2umělecký sklář1622
82-63-2perleťář
perleťářka
1623
82-66-2sochař kamene1626
82-71-2ruční tkadlec
ruční tkadlena
1631
82-72-2tkadlec gobelínů
tkadlena gobelínů
1632
82-75-2ruční vyšívačka1635
82-76-2ruční krajkářka1636
82-77-2tiskař textilií
tiskařka textilií
1637
82-81-2umělecký malíř interiérů1641
82-82-2štukatér1642
82-83-2umělecký pozlacovač
umělecká pozlacovačka
1643
82-84-2umělecký sklenář1644
82-91-2vlásenkář
vlásenkářka
1651
82-92-2obuvník scénické a krojové obuvi
obuvnice scénické a krojové obuvi
1652
82-93-2krejčí scénických kostýmů
krejčová scénických kostýmů
1653
82-95-2montér scénické stavby1655
82-96-2scénický osvětlovač1656"

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1972.


Ministr: Ing. Havlín v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 129/1971 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů.

**) Podle jednotné klasifikace studijních a učebních oborů, kterou vydal Federální statistický úřad (jako část 8 jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací) nákladem Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, Praha - v r. 1970.

Přesunout nahoru