Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 52/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o přijetí jednotných podmínek pro homologaci motorových vozidel (Předpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

Částka 15/1972
Platnost od 27.07.1972
Účinnost od 08.05.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. června 1972

o přijetí jednotných podmínek pro homologaci motorových vozidel

(Předpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)


Na základě Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, Ženeva, 20. března 1958 (č. 176/1960 Sb.), Československá socialistická republika sdělila generálnímu tajemníkovi OSN, že bude napříště používat

1. Jednotné podmínky pro homologaci světlometů motorových vozidel vyzařujících asymetrické tlumené nebo dálkové světlo, anebo obě tato světla (Předpis č. 1).

2. Jednotné podmínky pro homologaci elektrických žárovek světlometů vyzařujících asymetrické tlumené nebo dálkové světlo, anebo obě tato světla (Předpis č. 2).

3. Jednotné podmínky pro homologaci odrazek pro motorová vozidla (Předpis č. 3).

4. Jednotné podmínky pro homologaci vozidel z hlediska odrušení (Předpis č. 10).

5. Jednotné podmínky pro homologaci vozidel z hlediska pevnosti dveřních zámků a závěsů (Předpis č. 11).

6. Jednotné podmínky pro homologaci vozidel z hlediska ochrany řidiče proti řídícímu mechanismu v případě nárazu (Předpis č. 12).

7. Jednotné podmínky pro homologaci vozidel z hlediska zakotvení bezpečnostních pásů osobních automobilů (Předpis č. 14).

8. Jednotné podmínky pro homologaci vozidel vybavených zážehovým motorem se zřetelem na plynné nečistoty vypouštěné motorem (Předpis č. 15).

9. Jednotné podmínky pro homologaci bezpečnostních pásů pro dospělé osoby cestující v motorových vozidlech (Předpis č. 16).

10. Jednotné podmínky pro homologaci vozidel z hlediska pevnosti sedadel a jejich úchytů (Předpis č. 17).

11. Jednotné podmínky pro homologaci vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému užívání (Předpis č. 18).

12. Jednotné podmínky pro homologaci mlhových světel pro motorová vozidla (Předpis č. 19).

13. Jednotné podmínky pro homologaci světlometů vyzařujících asymetrické tlumené nebo dálkové světlo, anebo obě tato světla, vybavená halogenovými žárovkami H4 a homologace těchto žárovek (Předpis č. 20).

Pro Československou socialistickou republiku vstoupily v platnost

- Předpisy č. 1 a 2 dnem 8. května 1961

- Předpis č. 3 dnem 12. února 1964

- Předpis č. 10 dnem 15. července 1969

- Předpisy č. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dnem 14. dubna 1972.

Do českého znění Předpisů č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lze nahlédnout v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze.

Federální ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že na základě Dohody o přijetí Jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel, sjednané v Ženevě dne 20. března 1958 oznámila Československá socialistická republika generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že bude napříště používat:

1. Jednotné podmínky pro homologaci vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení (Předpis č. 21)

2. Jednotné podmínky pro homologaci zpětných světel pro motorová vozidla a jejich přívěsy (Předpis č. 23)

3. Jednotné podmínky pro homologaci vozidel vybavených dieselovými motory z hlediska emisí škodlivin z motoru (Předpis č. 24)

4. Jednotné podmínky pro homologaci opěrek hlavy ať jsou nebo nejsou v celku se sedadlem vozidla (Předpis č. 25)

5. Jednotné podmínky pro homologaci vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků (Předpis č. 26)

Pro Československou socialistickou republiku vstoupily v platnost

— Předpisy č. 21 a 23 dnem 30. července 1972.

— Předpisy č. 24, 25, 26 dnem 1. ledna 1974.

Do českého znění Předpisů č. 21, 23, 24, 25, 26 lze nahlédnout v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací v Praze.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

Přesunout nahoru