Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 50/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-50
Čísloč. 50/1972 Sb.
NázevVyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-50">
Vyhláška č. 50/1972 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 50/1972 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-50]Vyhláška č. 50/1972 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 50/1972 Sb.Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 50/1972 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-50]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 50/1972 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-50 Vyhláška č. 50/1972 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 50/1972 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 50/1972 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 19. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1972-50


Zpět na předpis