Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 40/1972 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací

Částka 14/1972
Platnost od 12.07.1972
Účinnost od 12.07.1972
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

40

ZÁKON

České národní rady

ze dne 4. července 1972

o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Úvodní ustanovenízrušeno

§ 1zrušeno

Oddíl Izrušeno

§ 2 – § 5zrušeno

Česká statistická radazrušeno

§ 6zrušeno

Oddíl IIzrušeno

Český statistický úřadzrušeno

§ 7 – § 9zrušeno

Oblastní statistické orgány republikyzrušeno

§ 10zrušeno

§ 11

(2) Okresní oddělení určují rodné číslo obyvatelům Československé socialistické republiky ve svém územním obvodu podle zásad stanovených Federálním statistickým úřadem.2)

Oddíl IIIzrušeno

§ 12, § 13, § 13a, § 13bzrušeno

Oddíl IVzrušeno

§ 14zrušeno

Oddíl Vzrušeno

§ 15, § 16zrušeno


Oddíl VIzrušeno

§ 17 – § 19zrušeno

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 11 odst . 3 zákona č. 21/1971 Sb.

*) § 20 zákona č. 21/1971 Sb.

**) § 23 zákona č. 21/1971 Sb.

*) § 18 zákona č. 21/1971 Sb.

1) § 3a zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb.

2) § 23 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb.

3) § 14 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb.

4) § 14 odst. 1 zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb.

5) § 7 nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

6) Nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb.

Přesunout nahoru