Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku

Částka 1/1972
Platnost od 10.02.1972
Účinnost od 10.02.1972
Zrušeno k 01.07.1979 (58/1979 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 10. února 1972

o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku

Podle § 1 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství a podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, stanoví ministr zahraničního obchodu:


§ 1

Věci uvedené v příloze 1 k této vyhlášce je zakázáno vyvážet v turistickém styku s výjimkou věcí, jež představují cestovní potřeby cestujících, pokud druh a množství těchto potřeb odpovídá stavu a osobním poměrům cestujícího a délce a účelu cesty (§ 51 vyhlášky ministerstva zahraničního obchodu č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon).

§ 2

Věci uvedené v příloze 2 k této vyhlášce lze v turistickém styku vyvážet jen na základě vývozního povolení podle § 2 vyhlášky ministerstva zahraničního obchodu č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu.

§ 3

Bez vývozního povolení podle § 2 nelze věci uvedené v příloze 2 vyvážet bez ohledu na hodnotu a tedy bez ohledu na ustanovení bodu 14 přílohy k vyhlášce č. 31/1964 Sb.

§ 4

Správní poplatek za udělení vývozního povolení na věci uvedené v příloze 2 [položka 59 písm. a) sazebníku I k vyhlášce č. 138/1971 Sb., o správních poplatcích] se platí z maloobchodní tuzemské ceny zboží.

§ 5

Opatření podle této vyhlášky se netýkají

a) věcí zakoupených prokazatelně v prodejnách organizace Tuzex nebo v jiných organizacích oprávněných k prodeji za volné měny,

b) věcí vyvážených pracovníky cizích zastupitelských úřadů a jiných orgánů požívajících výsad a imunit v ČSSR.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Barčák v. r.


Příloha 1 k vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 4/1972 Sb.

Seznam zboží, jehož vývoz je v turistickém styku zakázán

1. maso, ryby, drůbež a výrobky z nich (včetně konzerv)

2. máslo

3. sádlo

4. jedlé tuky

5. mléčné konzervy (včetně sušeného mléka)

6. rýže

7. cukr

8. suché plody (ořechy, mandle, fíky, datle, rozinky apod.)

9. jižní ovoce (pomeranče, citróny, grejpy, banány, ananas) a výrobky z něho

10. textilní zboží pro kojence

11. prádlo pletené a prádlo šité z tkanin

12. pletené vrchní ošacení

13. punčochové výrobky mimo dámské polyamidové punčochy

14. dětské svrchní oděvy

15. flanely, manžestry a plyše

16. obuv všeho druhu

17. výrobky ze zlata

18. pneumatiky a duše

19. benzín u vozidel registrovaných v cizině s výjimkou benzínu v nádobách pevně zabudovaných ve vozidle

Příloha 2 k vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 4/1972 Sb.

Seznam zboží, které lze v turistickém styku vyvážet jen na vývozní povolení

Druh zboží Výše správního poplatku
1. tabákové výrobky dovážené 100 %
2. přikrývky 100 %
3. rukavice kožené 100 %
4. gumotextilní lehátka a nafukovací gumové čluny 100 %
5. nerez příbory a nerez nádobí 100 %
6. broušené sklo 100 %
7. instalační, elektroinstalační a stavební materiál 100 %
Přesunout nahoru