Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1972 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí

Částka 32/1972
Platnost od 28.12.1972
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 22. prosince 1972

o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


§ 1

(1) Pro tvorbu a poskytování informací vztahujících se k zahraničí zavádí se jednotná klasifikace zemí (dále jen "klasifikace zemí"), která je závazná v oblasti sociálně ekonomických informací, plánování, odběratelsko-dodavatelských vztahů, na úseku zahraničního obchodu a v platebním styku se zahraničím.

(2) Klasifikaci zemí vyhlásí Federální statistický úřad ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů.

§ 2

(1) Socialistické a jiné organizace jsou povinny používat klasifikace zemí v celém rozsahu stanovených číselných a abecedních kódů.

(2) Výjimky ze stanoveného označování jednotlivých zemí, popřípadě podrobnější třídění rozvádějící dále klasifikaci zemí, povoluje v odůvodněných případech Federální statistický úřad na návrh věcně příslušného ústředního orgánu.

§ 3

Doplňky a změny klasifikace zemí se provádějí opatřeními Federálního statistického úřadu oznamovanými ve Sbírce zákonů.


§ 4

Zrušují se směrnice Ústřední komise lidové kontroly a statistiky pro jednotnou nomenklaturu zemí ze dne 29. prosince 1965 čj. 42 050/1965 (Věstník Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, částka 22/1965). *)


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.


Předseda: Ing. Kazimour v.r.

Poznámky pod čarou

*) Vydání směrnic Ústřední komise lidové kontroly a statistiky pro jednotnou nomenklaturu zemí bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 8/1966.

Přesunout nahoru