Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 100/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zvýšení přídavků na děti a výchovného, poskytovaných jednotlivě hospodařícím rolníkům a jiným osobám samostatně hospodařícím

Částka 29/1972
Platnost od 15.12.1972
Účinnost od 01.01.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

100

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 14. prosince 1972

o zvýšení přídavků na děti a výchovného, poskytovaných jednotlivě hospodařícím rolníkům a jiným osobám samostatně hospodařícím

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 145 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákona č. 89/1968 Sb. (dále jen "zákon"):

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb., č. 181/1968 Sb., č. 77/1970 Sb. a č. 109/1971 Sb., se mění takto:


Čl. I

1. § 13 odst. 2 zní:

"(2) Výchovné činí měsíčně

na jedno dítě na dvě děti na tři děti na čtyři děti
k důchodu invalidnímu 140 430 880 1280
jinému 90 430 880 1280

a zvyšuje se na každé další dítě o 240 Kčs měsíčně."

2. § 23b) odst. 2 zní:

"(2) Přídavky na děti činí měsíčně

na jedno dítě 90 Kčs

na dvě děti  430 Kčs

na tři děti 880 Kčs

na čtyři děti 1280 Kčs

a zvyšují se na každé další dítě o 240 Kčs měsíčně."

3. V § 13 odst. 3 se příplatek k výchovnému a v § 23b) odst. 3 se příplatek k přídavkům na děti zvyšují z částky 150 Kčs na 300 Kčs měsíčně.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.


Ministr: Štanceľ v. r.

Přesunout nahoru