Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c9/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1971
Platnost od 12.05.1971
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 15.03.1976 (o6/c3/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo pod č. 14 969/1970-A/4 ze dne 25. 11. 1970 po projednání se zúčastněnými orgány podle § 33 odst. 2, § 42 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice pro organizaci okresních ústavů národního zdraví.

Směrnice upravují základní otázky organizace okresních ústavů národního zdraví a začleněných zdravotnických zařízení, jakož i způsob a podmínky zařazování nemocnic s poliklinikou do příslušných kategorií a typů. Určují okruh vedoucích pracovníků ústavu i hlavní úlohy jednotlivých úseků činnosti; upravují zásady hospodářskotechnické služby, její organizační strukturu, podmínky zřizování samostatných úseků i centralizace výkonu některých činností. Směrnice současně upravují vztah okresního ústavu národního zdraví k oblastnímu ústavu.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1971 a s platností pro území SSR zrušují závazné opatření č. 20/1968 Věstníku MZd. Jsou publikovány v částce 19-20/1970 Věstníku MZd jako závazné opatření č. 33/1970. Do směrnic lze nahlédnout v ministerstvu zdravotnictví SSR, na odborech zdravotnictví ONV a v oblastních a okresních ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru