Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c9/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1971
Platnost od 12.05.1971
Účinnost od 01.01.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky

vydalo 23. 12. 1970 pod č. j. IV/3-8798/70 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení, jimiž se stanoví podrobnosti o poskytováni některých služeb sociálního zabezpečení (doplňkové péče), registrované v částce 22/1968 Sb.

Směrnice upravují výši odměn dobrovolných spolupracovníků pečovatelské služby za úkony provedené o sobotách a nedělích, upravují podmínky pro poskytování příspěvku na zakoupení motorového vozidla invalidům, hranici sociální odkázanosti při poskytování služeb sociálního zabezpečení a výši opakujícího se příspěvku občanům nemocným tuberkulózou a úplavicí cukrovou (diabetes mellitus).

Směrnice nabývají účinnosti 1. lednem 1971. Byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky v částce 2/1971 a lze do nich nahlédnout na všech odborech sociálního zabezpečení ONV a KNV.

Současně se zrušuje ustanovení čl. 15 metodických pokynů Státního úřadu sociálního zabezpečení z 18. dubna 1968 č. S/2-8100 - 10. 4. 1968 poř. č. 5/1968 uveřejněných v částce 5/1968 Zpravodaje Státního úřadu sociálního zabezpečení a příloha k těmto metodickým pokynům.

Přesunout nahoru