Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c9/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1971
Platnost od 12.05.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví ČSR a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), výnos o stanovení termínů maturitních zkoušek a termínů závěrečných zkoušek pro žáky, kteří absolvují studium ve škol. roce 1970/71, ze dne 5. dubna 1971 č. j. 10 803/71-213.

Výnosem se stanoví termíny maturitních zkoušek v denním studiu i ve studiu při zaměstnání v řádném zkušebním období i v mimořádných zkušebních obdobích pro žáky škol poskytujících úplné střední vzdělání a termíny závěrečných zkoušek v denním studiu i ve studiu při zaměstnání na zemědělských mistrovských školách a na lesnických mistrovských školách.

Výnos nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1971; je uveřejněn ve Věstníku MŠ a MK ČSR ročník 1971, sešit 4 a byl zaslán též přímo odborům školství krajských národních výborů ČSR, Školské správě Národního výboru hlav. města Prahy a odborům školství národních výborů měst Brna, Ostravy a Plzně, kde je možno do něj nahlédnout.

Přesunout nahoru