Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c9/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 9/1971
Platnost od 12.05.1971
Účinnost od 10.04.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví ČSR a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány ČSR podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), směrnice ze dne 1. dubna 1971 č. j. 10 804/71-213, jimiž se mění a doplňují směrnice ministerstva školství ČSR o přijímání ke studiu na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání.

Směrnicemi se mění a doplňují tato ustanovení směrnic ministerstva školství ČSR ze dne 8. dubna 1970 č. j. 14 550/70-II/3a, o přijímání ke studiu na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, které byly uveřejněny ve Věstníku MŠ a MK ČSR 1970, str. 21: § 2 odst. 1, § 4, § 5 odst. 2, § 6, § 7, § 10 odst. 1, § 11 odst. 6, § 12, § 14 odst. 1 a odst. 3 a § 15. Zrušuje se § 9 uvedených směrnic. Směrnice se doplňují přílohou č. 1 „Termíny přijímacího řízení ve školním roce 1971/72" a přílohou č. 2 „Studijní obory na středních odborných školách, na nichž se koná ústní zkouška z profilujícího předmětu".

Směrnice nabývají účinnosti dnem 10. dubna 1971. Jsou uveřejněny ve Věstníku MŠ a MK ČSR, roč. 1971, sešit 4 a byly zaslány též přímo odborům školství krajských národních výborů v ČSR, Školské správě Národního výboru hlavního města Prahy a odborům školství národních výborů měst Brna, Ostravy a Plzně, kde je možno do nich nahlédnout.

Přesunout nahoru