Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c7/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1971
Platnost od 01.04.1971
Účinnost od 01.04.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český báňský úřad

vydal podle čl. I zákona č. 61/1965 Sb., kterým se doplňují předpisy o organizací státní báňské správy,

1. Výnos čj. 1119/3/1970 ze dne 11. května 1970, kterým se povoluje v České socialistické republice používat k trhacím pracím důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu II. kategorie, označenou Harmomit V.

2. Výnos čj. 1200/4/1970 ze dne 11. května 1970, kterým se povoluje v ČSR používat k trhacím pracím důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu I. kategorie, označenou Slavit V.

Český báňský úřad vydal výnos čj. 6455/22/1974 ze dne 16. prosince 1974, jímž se doplňuje a mění výnos Českého báňského úřadu čj. 1200/4/1970 ze dne 11. května 1970, o povolení používat k trhacím pracím důlně bezpečnou protiplynovou trhavinu I. kategorie SLAVIT V (reg. v částce 7/1971 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení o jeho vydání ve Sbírce zákonů. Výnos je k nahlédnutí u Českého báňského úřadu v Praze a u všech obvodních báňských úřadů v ČSR a je otištěn v publikaci „Výnosy a rozhodnutí Českého báňského úřadu“, kterou vydávají Východočeské chemické závody Synthesia, n. p., Pardubice Semtín.

3. Výnos čj. 3131/24/1969 ze dne 17. 11. 1969, kterým se povoluje používat v ČSR k trhacím pracím povrchovou trhavinu Vesuvit TN.

4. Výnos čj. 1911/2/1970 ze dne 13. 7. 1970, kterým se povoluje používat v ČSR k trhacím pracím plastickou povrchovou trhavinu pro zvláštní použití, označenou Semtex 1 A.

Výnosy nabývají účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnosy jsou k nahlédnuti u všech obvodních báňských úřadů a u odborů výstavby krajských a okresních národních výborů a jsou otištěny v publikaci „Výnosy a rozhodnutí Českého báňského úřadu", kterou vydávají Východočeské chemické závody Synthesia, n. p., Pardubice-Semtín.

Přesunout nahoru