Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c6/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1971
Platnost od 17.03.1971
Účinnost od 01.09.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí ČSSR, zahraničního obchodu ČSSR, financí SSR a školství SSR, Slovenskou radou odborových svazů a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 30 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a k provedení § 66 odst. 3 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče směrnice č. Z-8206/1970-B/1 ze dne 25. srpna 1970 o změnách v poskytování bezplatné léčebně preventivní péče zahraničním studentům z rozvojových zemí.

Směrnice upravují poskytování bezplatné léčebně preventivní péče zahraničním studentům z rozvojových zemí bez ohledu na to, zda pobírají československé stipendium nebo studují na náklady československé strany anebo ne. Tím se mění dosavadní ustanovení § 9 směrnic č. 22/1968 Věstníku MZd o léčebně preventivní péči o československé občany při jejich cestách do zahraničí a o cizí státní příslušníky, registrovaných v částce 42/1968 Sb.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. září 1970 a jsou publikovány v částce 15 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR jako závazné opatření č. 27/1970. Lze do nich nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR, na odborech zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru