Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c6/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1971
Platnost od 17.03.1971
Účinnost od 17.03.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo obchodu Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a v dohodě s ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků státního obchodu, restaurací a hotelů:

- výnos ze dne 25. dubna 1970 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků v organizacích státního obchodu.

Výnos se vztahuje na generální a oborové ředitele trustů, oborových podniků a sdružení, na ředitele a vedoucí úseků obchodních organizací a další vedoucí pracovníky, které určí ředitel organizace; jejich okruh musí být vymezen v kolektivní smlouvě. Poskytují se prémie (podle prémiových řádů organizace) a podíly na hospodářských výsledcích (podle pravidel obsažených v kolektivních smlouvách). Kromě prémií a podílů lze pracovníkům poskytovat mimořádné odměny za splnění předem stanovených závažných dlouhodobých úkolů;

- výnos ze dne 7. září 1970 o odměňování podílovou mzdou.

Podle tohoto výnosu lze odměňovat obchodně provozní pracovníky v malých prodejnách s nejvíce čtyřmi pracovníky, v nevytvářejících závodech (střediscích) restauračního stravování, v sezónních, zejména horských závodech a střediscích restauračního stravování, a to i vyvářejících, a při doplňkovém (ambulantním, stánkovém, příležitostném) prodeji; podílovou mzdou lze odměňovat i dělníky-opraváře a dělníky provádějící služby pro obyvatelstvo. Těm pracovníkům, u nichž tak po dohodě s nimi rozhodne ředitel organizace, poskytuje se za práci mzda určená procentní sazbou z dosažené tržby, popřípadě z jiného ekonomického ukazatele vyjadřujícího výsledky práce, je-li zajištěna jeho evidence a kontrola. Proti dosavadnímu stavu odměňování podílovou mzdou se tímto výnosem omezuje volnost v určování procentních sazeb stanovením závazného postupu pro jejich výpočet a vyhlášením maximální výše sazeb z tržby.

Výnos zrušil výnos ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky ze dne 2. června 1969, o odměňování podílovou mzdou, č. 3/1969 Věstníku ministerstva obchodu SSR (reg. v částce 4/1970 Sb.].

Výnos o hmotné zainteresovanosti byl uveřejněn v částce 5/1970 Věstníku ministerstva obchodu SSR pod pořadovým číslem 4, výnos o odměňování podílovou mzdou v částce 7/1970 Věstníku ministerstva obchodu SSR pod pořadovým číslem 5.

Do Věstníku ministerstva obchodu SSR lze nahlédnout na odborech obchodu okresních národních výborů a na ministerstvu obchodu Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru