Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c6/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1971
Platnost od 17.03.1971
Účinnost od 01.03.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 zákona č. 135/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí Výnos ze dne 24. února 1971 čj. II/3-262/71-7313/Ko, o hmotné zainteresovanosti vedoucích hospodářských pracovníků.

Výnos upravuje hmotnou zainteresovanost generálních ředitelů, odborných ředitelů oborových ředitelství, ředitelů podniků a ostatních hospodářských organizací a jejich náměstků a pracovníků jim na roveň postavených, popřípadě ředitelů závodů a jejich náměstků. Příslušný ministr může stanovit, že se výnos přiměřeně vztáhne též na vedoucí pracovníky jiných organizací, jejichž hlavní činnost lze hodnotit pomocí konkrétních technickoekonomických ukazatelů.

Zrušují se předpisy vydané ústředními orgány, pokud upravují způsob a podmínky hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků, na které se vztahuje tento výnos.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1971. Lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí a na dalších federálních a na ústředních orgánech republik.

Ministerstvo stavebnictví ČR oznámilo, že výnos ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 29. března 1970 o úpravě hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací (reg. v částce 15/1970 Sb.) byl zrušen výnosem federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. února 1971 č. II/3-262/71-7313/Ko o hmotné zainteresovanosti vedoucích hospodářských pracovníků (reg. v částce 6 1971 Sb.).

Přesunout nahoru