Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c6/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1971
Platnost od 17.03.1971
Účinnost od 01.02.1971
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 42 a 43 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a v souladu s usnesením předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 12. prosince 1970 v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, federálním ministerstvem paliv a energetiky a Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí výnos o úpravě mzdových podmínek a dalších náležitostí pracovníků na výstavbě tranzitního plynovodu ze dne 1. února 1971 čj. II/3-72/71-7400/Šm.

Tímto výnosem se upravují mzdové podmínky, mzdová preference, náležitosti pracovníků získaných náborem prováděným národními výbory a náhrady cestovních a jiných výdajů pro pracovníky podniků stavební výroby a národního podniku Plynostav Pardubice, zúčastněné na výstavbě tranzitního plynovodu, a to v rozsahu uvedeném v jednotlivých částech výnosu.

Výnos platí od 1. února 1971, přičemž náležitosti příslušející pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory a náhrady cestovních a jiných výdajů lze poskytnout i těm pracovníkům, kteří nastoupili na výstavbu tranzitního plynovodu v době od 12. prosince 1970 do dne účinnosti výnosu.

Do výnosu lze nahlédnout u federálního ministerstva práce a sociálních věcí, u ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, u federálního ministerstva paliv a energetiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a u ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky.

Zrušují se § 24 až 26 výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. února 1971 čj. II/3-72/71-7400/Šm, o úpravě mzdových podmínek a dalších náležitostí pracovníků na výstavbě tranzitního plynovodu (reg. v částce 6/1971 Sb.).

Výnosem ze dne 27. ledna 1975 čj. II/4-8917/74-7204 se zrušují některá ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. února 1971 čj. II/3-72/71-7400/Šm o úpravě mzdových podmínek a dalších náležitostí pracovníků na výstavbě tranzitního plynovodu (reg. v částce 6/1971 Sb.).

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a Ústřední radou odborů výnos ze dne 27. ledna 1975 čj. II/4-8917/74-7204 o některých opatřeních v odměňování a dalších náležitostech pracovníků při výstavbě tranzitního plynovodu. Výnosem se pro organizace, v nichž se uplatňuje soustava odměňování podle zásad schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 3. května 1973 č. 128, upravuje jednotně poskytování preferenčního příplatku, mimořádných odměn, náborových příspěvků a náhrad cestovních výdajů pracovníkům při výstavbě tranzitního plynovodu. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975.

Přesunout nahoru