Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c5/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1971
Platnost od 17.03.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Vláda Slovenské socialistické republiky

schválila usnesením č. 12 z 20. ledna 1971 Zásady pro zřizování a činnost drobných provozoven národních výborů.

Zásady upravují postavení drobných provozoven národních výborů, stanoví podmínky jejich činností; vymezují okruh činností, které mohou drobné provozovny provádět, jakož i územní omezení jejich činnosti, maximální počet jejich pracovníků a zdroje, z nichž se mohou tito pracovníci přijímat; upravují vztah drobných provozoven k národním výborům a jejich styk s peněžními ústavy, vedení účetní evidence drobných provozoven a kontrolu jejich hospodaření

Zásady nabývají účinností dnem 1. ledna 1971. Současně vláda zrušila výnos ministerstva vnitra SSR, ministerstva financí SSR a Slovenského statistického úřadu č. 3/1969 Ústř. v. SSR o drobných provozovnách národních výborů.

Zásady pro zřizování a činnost drobných provozoven národních výborů se vyhlašují v Ústředním věstníku SSR v částce 2, ročník 1971 pod č. 3.

Přesunout nahoru