Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c5/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1971
Platnost od 17.03.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální výbor pro technický a investiční rozvoj

vydal podle § 5 písm. f) zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, v dohodě s ministry plánování ČSSR, financí ČSSR, ministrem-předsedou Federálního výboru pro průmysl, ministrem zahraničního obchodu a s generálním ředitelem Státní banky československé, výnos ze dne 16. prosince 1970 č. j. 1735/02/132/70 o povinné registraci pasivních licenčních a jim podobných smluv uzavíraných se zahraničními subjekty.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1971.

Výnos má napomáhat jednotnému řízení a usměrňování čs. pasivní licenční politiky a efektivnímu využívání nakupovaných zahraničních licencí čs. organizacemi.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR, částka 1 z roku 1971. Do výnosu lze nahlédnout u jmenovaných ministerstev.

Vedením registru pasivních licenčních a jim podobných smluv je pověřeno Ústředí vědeckých a technických informací, Praha 1, Konviktská 5, které připravilo potřebné formuláře.

Registrace se provádí u nových pasivních licencí před uzavřením licenční smlouvy.

Čs. organizace, jejichž licenční smlouvy vstoupily v platnost před účinnosti tohoto výnosu, jsou povinny přihlásit dodatečně k registrací licenční smlouvy uzavřené od 1. ledna 1960, včetně smluv dosud platných a uzavřených před tímto datem, nejpozději do 90 dnů od registrace tohoto výnosu ve Sbírce zákonů.

Do registru mohou volně nahlédnout oprávněné osoby.

Přesunout nahoru