Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c5/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1971
Platnost od 17.03.1971
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.01.1983 (o2/c14/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstva financí Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky

vydala podle § 20 zákona č. 8/1959 Sb. ve spolupráci se štáby CO - ČSSR, ČSR a SSR Směrnice pro financování příprav civilní obrany v národním hospodářství, č. j. MF-ČSSR VIII/1/11 150/70, MF-ČSR 295/45 036/70 a MF-SSR 74/1 251/70.

Směrnice upravují způsob financování výdajů spojených s plněním úkolů civilní obrany v podmínkách federálního uspořádání státu.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1971 a jsou uveřejněny ve Finančním zpravodaji MF č. I, ročník 1971.

Současně pozbývají platnosti směrnice ministerstva financí č. j. 282/27 400/66 o financování výdajů na civilní obranu, registrované v částce č. 28/1967 Sb., včetně dodatku k těmto směrnicím č. j. 282/14 150/68, registrovaného v částce č. 19/1968 Sb.

Přesunout nahoru