Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c39/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 39/1971
Platnost od 27.12.1971
Účinnost od 01.10.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR a s ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací

a) výnos z 30. září 1971 č. 7951/71, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva kultury a informací z 24. října 1968 č. 14 999/68-V/2 (reg. v částce 43/1968 Sb.) o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých kulturních organizací.

Ve výnosu se mění a doplňuje příloha č. 2 (nomenklatura funkcí technických (odborných) a administrativních pracovníků) s platností v Slovenské socialistické republice.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1971 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu kultury Slovenské socialistické republiky,

b) výnos z 30. září 1971 č. 7952/1971, kterým se mění a doplňuje opatření ministerstva kultury SSR z 25. června 1969, č. 4055/69 k výnosu ministerstva kultury a informací z 30. prosince 1967 č. 13 800/67-V/2 o úpravě poměrů pracovníků kulturních a kulturněvýchovných organizací a zařízení, řízených národními výbory.

Ve výnosu se mění a doplňuje nomenklatura technickohospodářských funkcí bodu 27 písm. b) (administrativní funkce) s platností v Slovenské socialistické republice.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1971 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu kultury Slovenské socialistické republiky a na odborech kultury KNV, ONV, NV hl. města SSR Bratislavy, MsNV v Košicích,

c) výnos z 30. září 1971 č. 7950/71, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva kultury a informací z 28. dubna 1967 č. 3670/67 (reg. v částce 22/67 Sb.) o úpravě platových poměrů odborných, technických a administrativních pracovníků v některých organizacích v působnosti ministerstva kultury a informací ve znění výnosů z 29. června 1967 č 7610/67 (reg. v částce 32/67/Sb.) a z 28. listopadu 1968 č. 16 139/68-V/2 (reg. v částce 45/1968 Sb.).

Ve výnosu se mění a doplňuje příloha č. 1 část Ia (společné funkce) část 1c (technické a administrativní funkce v n. p. Suprafon a n. p. Gramofonové závody) část Ie (technické a administrativní funkce podniků knižního velkoobchodu) s platností na Slovensku.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1 října 1971 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu kultury Slovenské socialistické republiky a na Slovenském ústředí knižní kultury, oborovém ředitelství.

Přesunout nahoru