Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c39/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 39/1971
Platnost od 27.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.01.1979 (o6/c20/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR, s Českou správou nemocenského pojištění a ostatními zúčastněnými orgány podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu směrnice o změně indikačního seznamu pro poskytování lázeňské péče. Těmito směrnicemi se mění indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, který je obsažen v příloze směrnic ministerstva zdravotnictví č. 22/ 1970 Ú. v. a to tak, že u některých indikací se vypouští označení x.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1972, avšak pro navrhování a povolování lázeňské péče pro rok 1972 se podle nich postupuje již od 15. listopadu 1971.

Směrnice jsou uveřejněny v Ústředním věstníku pod č. 16 (částka 7/1971) a je možno do nich nahlédnout v UNZ, na odborech zdravotnictví NV a v MZ ČSR.

Přesunout nahoru