Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c39/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 39/1971
Platnost od 27.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.01.1979 (o6/c20/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu po dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, Slovenskou správou nemocenského pojištění a ostatními zúčastněnými ústředními orgány směrnice z 29. 9. 1971 čj. Z-10568/1971-B/11 o změně indikačního seznamu pro poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy.

Těmito směrnicemi se mění označení některých indikací v indikačním seznamu pro lázeňskou péči pro plnoleté osoby, který tvoří přílohu směrnic ministerstva zdravotnictví SSR o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy uveřejněných v částce 13/1970 Ústředního věstníku SSR (republikovaných v částce 16 -17/1970 Věstníku MZ SSR) a registrovaných v částce 1/1971 Sb.

Směrnice nabývají účinnosti 1. lednem 1972; při navrhování a povolování lázeňské péče pro rok 1972 se však podle nich postupuje už od 15. listopadu 1971. Publikované jsou v částce 18/1971 Ústředního věstníku SSR a republikované v částce 11-12/1971 Věstníku MZ SSR. Možno do nich nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví SSR a na okresních národních výborech a ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru