Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c39/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 39/1971
Platnost od 27.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky, Správa pro místní hospodářství

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev a podle § 98 odst. 1 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Ústředním výborem Českého odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos čj. MH/4 790/1971 ze dne 27. července 1971 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972 a je uveřejněn v Provozním zpravodajství č. 22 až 23/1971 čl. 21. Lze do něj nahlédnout na Správě pro místní hospodářství ministerstva vnitra České socialistické republiky, a v příslušných odborech národních výborů, a dále v drobných provozovnách národních výborů, na které se výnos vztahuje.

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 3. 2. 1978 čj. MH/4-137/1538/78, kterým se mění výnos ze dne 27. července 1971 čj MH/4-790/1971 o odměňování pracovníků drobných povozoven národních výborů. Výnos MV ČSR čj. MH/4-137/1538/78 ze dne 3. 2. 1978 nabývá účinnosti dnem 1. března 1978. Výnos ze dne 27. července 1971 čj. MH/4-790/1971 je uveřejněn v Provozním zpravodajství č. 22 - 23/1971, jeho zveřejnění bylo oznámeno ve Sbírce zákonů v roce 1971 částka 39 strana 816. Výnos ze dne 3. února 1978 čj. MH/4-137/1538/1978, kterým se mění výnos ze dne 27. července 1971 čj. MH/4-790/1971 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů je uveřejněn v Provozním zpravodajství č. 5-6/1978. Do obou výše citovaných výnosů, podle kterých se řídí odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů, lze nahlédnout na Správě pro místní hospodářství ministerstva vnitra České socialistické republiky a v odborech místního hospodářství všech národních výborů.

Přesunout nahoru