Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c38/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 38/1971
Platnost od 27.12.1971
Účinnost od 01.04.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Český úřad bezpečnosti práce

vydal podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb. výnos ze dne 29 září 1971, kterým se vydávají předpisy k zajištěni bezpečnosti práce a technických zařízení při stavbě tunelů a jiných podzemních objektů.

Výnos platí pro organizace, pokud projektují, připravují nebo provádějí stavby tunelů a jiných podzemních objektů.

Výnos se nevztahuje na činnosti, pracoviště a technická zařízení, která podléhají podle zvláštních předpisů dozoru orgánů státní báňské správy, na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku národní obrany, dopravy a spojů, a na vybrané objekty ministerstva vnitra.

Výnos obsahuje předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích na povrchu podzemní stavby, při rozpojování hornin, trhacích pracích, dopravě, hloubení šachet, větrání, odvodňování apod.

Dnem účinnosti výnosu pozbývají platnosti na území České socialistické republiky Pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stavbách tunelů a jiných podzemních objektů, vydaná generálním ředitelstvím Inženýrského stavitelství v Bratislavě dne 7. srpna 1968.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1972 a je uveřejněn v částce 8-9 roč. 1971 Ústředního věstníku ČSR.

Zrušuje se díl šestý výnosu Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 29. září 1971, kterým se vydávají předpisy o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavbě tunelů a jiných podzemních objektů (reg. v částce 38/1971 Sb.).

Přesunout nahoru