Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c38/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 38/1971
Platnost od 27.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.09.1982 (o10/c17/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos, jímž se stanoví kolejní řád vysokoškolských kolejí v ČSR ze dne 13. 12. 1971 č. 25 528/71.

Výnos upravuje okruh osob, které mohou být v koleji ubytovány, správu vysokoškolských kolejí, práva a povinnosti kolejní rady, vznik, změny a zánik práva na ubytování, práva a povinnosti ubytovaných a vnitřní režim vysokoškolské koleje.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1972 a zrušují se jím kolejní řády vydané podle zásad pro vypracování kolejních řádů pro vysokoškolské koleje stanovených výnosem MS ze dne 10. února 1967 č. j. 9097/67-III/4a.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku MŠ a MK rok 1972, sešit 1 a lze do něj nahlédnout na rektorátech vysokých škol, děkanátech samostatných fakult, vysokoškolských kolejí, popř. v ministerstvu školství ČSR.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo podle § 19 odst. 2 s přihlédnutím k § 10 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, výnos, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva školství ČSR ze dne 13. prosince 1971 č. j. 25 528/71, jímž se stanoví kolejní řád vysokoškolských kolejí v ČSR. Výnos upravuje způsob řízení vysokoškolských kolejí, stanoví působnost kolejní rady a dobu soukromých návštěv. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1974. Byl zaslán přímou instrukcí čj. 13 87174-40 ze dne 29. dubna 1974 rektorům vysokých škol a děkanům samostatných fakult. Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1974, sešit 5, a lze do něj nahlédnout na všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo podle § 19 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, dne 25. května 1976 pod čj. 16 351/76-37 výnos, kterým se provádějí další změny a doplňky v kolejním řádu vysokoškolských kolejí. Výnos upravuje zřizování manželských kolejí. Zrušuje se jím interní výnos ministerstva školství ze dne 1. dubna 1967 čj. 12 962/67-III/4a, kterým byla zřízena vysokoškolská manželská kolej v Praze. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1976. Je uveřejněn ve věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1976, sešit 6 z 20. 6. 1976 a lze do něj nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru