Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c38/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 38/1971
Platnost od 27.12.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

- vydalo podle usnesení vlády ČSSR č. 154 ze dne 2. července 1970 a podle Instrukcí min. zahr. věcí č. 36 079/71 G. S. Směrnice ze dne 12. října 1971 č. 8 o jednotně úpravě řízeni, koordinace, provádění a kontrole zahraničních styků v rámci působnosti federálního ministerstva zahraničního obchodu.

Směrnice stanoví pro pracovníky federálního ministerstva zahraničního obchodu, organizací zahraničního obchodu a pracovníky výrobních a jiných odvětví národního hospodářství, uskutečňované v souvislosti s plněním úkolů čs. zahraničního obchodu způsob plánování, přípravu, řízení, koordinaci a kontrolu zahraničních styků, jejich hodnocení, evidenci a vyřizování pasových a vízových náležitostí.

Směrnice nabyly účinnosti dne 26. října 1971 a jsou uveřejněny ve Věstníku FMZO, roč. 1971, částka 8.

Do směrnic lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu.

- vydalo podle zásad jednotné úpravy řízení, koordinace, provádění a kontroly zahraničních styků a styků s mezinárodními organizacemi, schválených usnesením vlády ze dne 2. 7. 1970 č. 154 a podle Instrukcí ministra zahraničních věcí č. 36 079/71 G. S. k těmto zásadám Směrnice ze dne 12. října 1971 č. 9 o stycích s mezinárodními organizacemi.

Směrnice upravují styky federálního ministerstva zahraničního obchodu (jako představitele) jakož i orgánů a organizací jemu podléhajících s čs. stálými misemi u mezinárodních organizací, se sekretariáty mezinárodních organizací v zahraničí, s orgány mezinár. organizací a zastupitelskými úřady v zahraničí na území ČSSR, členství v mezinárodních organizacích, plánování zahraničních styků, obesílání zasedání a hodnocení čs. účasti na zasedáních (akcích).

Směrnice nabyly účinnosti dnem 26. října 1971 a jsou uveřejněny ve Věstníku FMZO, roč. 1971, částka 8.

Do směrnic je možno nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu.

- vydalo výnos federálního ministersterstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 20. října 1971, č. 13 podle § 28 zákona 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, o devizové zainteresovanosti, tvorbě a používání rizikových fondů v devizových korunách v organizacích oprávněných k provádění zahraničně obchodní činnosti.

Výnos stanoví zdroje pro tvorbu fondu devizové zainteresovanosti a rizikového fondu organizací zahraničního obchodu, jakož i způsob jejich používání.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 1971 a je uveřejněn ve Věstníku FMZO, roč. 1971, částka 10.

Do výnosu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu.

Přesunout nahoru