Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c36/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1971
Platnost od 20.12.1971
Účinnost od 28.10.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 1. října 1971 čj. 28 865/71-132, o některých opatřeních v odměňování učitelů vysokých škol.

Tento výnos blíže vysvětluje, na které vysokoškolské učitele se nevztahuje platová úprava provedená výnosem ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 30. září 1971 čj. 25 000/71-132, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol (uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury 1971, sešit 11).

Uvedený výnos nabývá účinnosti dnem 28. října 1971 a platí do 30. září 1972. Lze do něj nahlédnout na rektorátech vysokých škol a děkanátech samostatných fakult, popř. na ministerstvu školství.

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věci SSR, Slovenským výborem odborového svazu pracovníků školství a vědy a Slovenským výborem odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 30. listopadu 1976 čj. 11 684/1976 X/3, kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele vysokých škol ze dne 30. září 1971 čj. 12 500/1971 VIII/2 ve znění vynosů ze 17. února 1972 čj. 1229/1972-VIII/2 a z 20. července 1973 čj. 7989/1973-VIII/2 (časopis „Zvesti MŠ a MK SSR“ 1971 str. 125, 1972 str. 47 a 1973 str. 101); reg. v částkách 36/1971 Sb., 12/1972 Sb. a 28/1973 Sb.). Výnosem se zvyšuji základní platy asistentů, lektorů a odborných instruktorů a rozšiřují se odměny i za výkon funkce ústředního školního inspektora pro vysoké školy a za výkon funkce zástupce vedoucího oddělení ústavu marxismu-leninismu. Výnos je uveřejněn v časopisu „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultury SSR“ v sešitu č. 12 ze dne 31. prosince 1976; lze do něho nahlédnout na všech rektorátech a děkanátech vysokých škol.

Přesunout nahoru