Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c36/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1971
Platnost od 20.12.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem financi ČSR a Českou radou odborových svazů podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení a podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a posobnosti některých ústředních orgánů Směrnice ze dne 1. října 1970 č. j. VIII/2-8321, kterými se mění a doplňují Směrnice o ústavní sociální péči publikované pod č. 25 v částce 19/1964 Sbírky oznámeni Státního úřadu sociálního zabezpečení, ve znění Směrnic uveřejněných pod č. 12 v částce 15/1968 Zpravodaje ministerstva práce a sociálních věcí ČSR.

Tyto nové Směrnice doplňují výpočet vad nosného a pohybového ústrojí způsobených některými nemocemi, při kterých mohou odbory sociálního zabezpečení národních výborů přijímat žadatele postižené těmito vadami do ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež. Směrnice rovněž mění rozsah dotace kulturních fondů ústavů sociální péče a v jejích příloze se stanoví postup při rozhodování o této dotaci z příjmů plynoucích ústavu za práce dospělých obyvatel a svěřenců starších 15 let, konané pro jiné organizace.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1971.

Směrnice byly uveřejněny ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR pod č. 3 v částce 20/1970 a lze do nich nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR a u odborů sociálního zabezpečeni krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru