Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c36/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1971
Platnost od 20.12.1971
Účinnost od 20.04.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo

1. Směrnice pro přepočet mzdového fondu u příspěvkových organizací vodního hospodářství řížených národními výbory ze dne 1. března 1971 (Věstník MLVH 1971, poř. č. 3 - částka 3).

Směrnice nabyly účinnosti 20. dubna 1971, tímtéž dnem byly zrušeny směrnice MLVH ČSR z 23. 3. 1970 čj. 31107/F/1970 (Věstník MLVH ČSR 1970, poř. č. 5) registrované v částce 30/1970 Sb.

4. Doplněk výnosu o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství v oboru působnosti MLVH ze dne 21. dubna 1971, čj. 54 293/SV/71 (Věstník MLVH ČSR 1971, poř. č. 7 - částka 5).

Doplněk rozšiřuje o některé funkce katalog technickohospodářských funkci uvedený ve výnosu MLVH ze dne 27 ledna 1968 čj. 27 970/PM/1967 (Zpravodaj MLVH 1968, poř. č. 3) registrovaném v částce 22/1968 Sb. Doplněk nabyl účinnosti dnem 1. května 1971.

5. Doplněk výnosu o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků některých vodohospodářských organizací - ze dne 21. dubna 1971, čj. 29 200/SB/71 (Věstník MLVH ČSR 1971. poř. č. 8 - částka 5).

Doplněk rozšiřuje o některé funkce katalog technickohospodářských funkcí uvedených ve výnosu MLVH ze dne 20. února 1967 čj. 27 087/fcm/3/87 (Zpravodaj MLVH 1967 poř. č. 4) - registrovaném v částce 12/1967 Sb. Doplněk nabyl účinnosti dnem 1. května 1971.

Do směrnic a výnosů lze nahlédnout v ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSR a na odborech vodního a lesního hospodářství krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru