Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c35/1971 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 35/1971
Platnost od 06.12.1971
Účinnost od 06.12.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo obchodu Slovenské socialistické republiky vydalo

podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků obchodu:

- výnos ze dne 24. března 1971 o úpravě platových poměrů technicko-hospodářských pracovníků v organizacích státního obchodu. Výnos má přílohu 1 - platové stupnice a přílohu 2 - Katalog technicko-hospodářských funkcí.

Výnos zrušil výnos ministerstva vnitřního obchodu ze dne 27. prosince 1966 č. 9/1966 Věstníku ministerstva vnitřního obchodu (dále jen Věstník MVO], reg. v částce 48/1967 Sb.; ze dne 11. září 1967 č. 1 Zpravodaje MVO, reg. v částce 36/1967 Sb.; ze dne 18. prosince 1967 č. 3 Zpravodaje MVO, reg. v částce 23/1968 Sb. a ze dne 11. července 1968 č. 5 Zpravodaje MVO, reg. v částce 39/1968 Sb. a výnos ministerstva obchodu SSR ze dne 2. června 1969 č. 2 Věstníku MO SSR, reg. v částce 4/1970 Sb.

Ve výnosu jsou uvedeny další zrušené výnosy, které však nebyly registrovány ve Sbírce zákonů.

Výnos byl uveřejněn v částce 3/1971 Věstníku ministerstva obchodu SSR pod pořadovým č. 3;

- výnos ze dne 24. března 1971 o úpravě platových poměrů obchodně-provozních pracovníků v organizacích státního obchodu. Výnos má přílohu 1 - platové stupnice, měsíční tarify a pevné části mezd; přílohu 2 - Katalog obchodně-provozních funkcí; přílohu 3 - Zásady přípravy a organizace kvalifikačních a jazykových zkoušek.

Výnos zrušil výnos ministerstva vnitřního obchodu ze dne 18. prosince 1967 č. 3/1967 Zpravodaje ministerstva vnitřního obchodu (dále jen Zpravodaje MVO), reg. v částce 23/1968 Sb. ve znění výnosů ze dne 11. července 1968 č. 5/1968 Zpravodaje MVO, reg, v částce 39/1968 Sb., ze dne 2. června 1969 č. 2/1969 Věstníku ministerstva obchodu SSR (dále jen Věstníku MO SSR), reg. v částce 4/1970 Sb. a ze dne 2. břevna 1970 Věstníku MO SSR, reg. v částce 30/1970 Sb.

Ve výnosu jsou uvedeny další zrušené výnosy, které však nebyly registrovány ve Sbírce zákonů.

Výnos byl uveřejněn v částce 4/1971 Věstníku ministerstva obchodu SSR pod pořadovým č. 4;

Ministerstvo obchodu Slovenské socialistické republiky vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ústředním výborem Slovenského odborového svazu pracovníků obchodu výnos ze dne 26. ledna 1973, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky ze dne 24. března 1971 o úpravě platových poměrů obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu (byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva obchodu SSR pod pořadovým číslem 4/1971 a registrován v částce 35/1971 Sb.). Upravují se jím požadavky na kvalifikační zkoušky u některých funkcí (zejména pro absolventy odborných škol) a zavádí se jednotná kvalifikační zkouška pro funkce „vedoucí skladu“a „vedoucí recepce“. Výnos byl uveřejněn pod pořadovým číslem 3 v čísle 3/1973 Věstníku ministerstva obchodu SSR.

- výnos ze dne 24. března 1971 o úpravě mzdových podmínek dělníků v organizacích státního obchodu. Výnos má přílohu 1 - Stupnice mzdových tarifů pro dělníky; přílohu 2 - Tarifní kvalifikační katalog dělnických povolání; přílohu 3 - Podmínky pro poskytování příplatků za práce ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a základní hlediska pro rozdělení prací v tomto prostředí do skupin; přílohu 4 - Podmínky pro poskytování sdruženářských příplatků.

Ve výnosu je uvedeno zrušení výnosu, který nebyl registrován ve Sbírce zákonů.

Výnos byl uveřejněn v částce 5/1971 Věstníku ministerstva obchodu SSR pod pořadovým č. 5;

- směrnice ze dne 24. března 1971 pro používání některých mzdových forem a poskytování některých příplatků a odměn v organizacích státního obchodu.

Směrnice byly uveřejněny v částce 6 Věstníku ministerstva obchodu SSR pod pořadovým č. 6.

Do výnosu ministerstva obchodu SSR lze nahlédnout na odborech obchodu okresních národních výborů a na ministerstvu obchodu Slovenské socialistické republiky.

Přesunout nahoru